Enorme hastighetsgap på bredbånd

87 prosent av xDSL-abonnentene i Norge får markedsført hastighet de abonnerer på og bare 46 prosent får 75 prosent av den hastigheten de abonnerer på.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tallene Nasjonalt Kommunikasjonsmyndighet (NKOM – før PT) har kommer fram til ved omfattende målinger.

Det er noe bedre på kabel og fiber, men fortsatt er spriket stort. 29 prosent av kabelabonnentene får markedsført hastighet. 26 prosent av fiberabonnentene. Og selv om NKOM legger lista på 75 prosent av markedsført hastighet er det bare 65 prosent av kabelabonnentene og 60 prosent av fiberabonnentene som når opp på en slik terskel.

Målingene er basert på tusenvis av enkeltmålinger i Nettfart.no.

- Det er et bransjeproblem som vi bør adressere. EU jobber nå med et regelverk for dette som vi kanskje snart må forholde oss til, sa NKOM-sjef Torstein Olsen i sin presentasjon av analysen torsdag.

Sammensatte årsaker

Som kjent har problemet også tidligere vært belyst og skapt adskillig debatt. Utfordringen for bransjen er at det er både interne forhold hos kunden og nettene som begrenser hastigheten. På den ene siden har operatørene ulike nettstrukturer og dimensjonerer nettene ulikt. På den andre er hastighetene nå blitt så høye at wifi-rutere og datamaskiner i hjemmene også ofte setter begrensninger. (Da undertegnede skiftet ruter fikk jeg økt hastigheten målt ved Nettfart fra 60 til 100 Mbps som var markedsført hastighet).

Som NKOMs målinger viser er dette ikke bare et problem i kobbernettet, men det er altså størst i det nettet med lavest hastighet. Det er også verdt å merke seg at kabel kommer nærmere markedsført hastighet enn fiber.

Store geografiske forskjeller

For øvrig har NKOM oversikt over snitthastigheter i tilbudene. Snittet for nedlastning i fast bredbånd er målt til 18,2 Mbps og i mobilnett til 12,2 Mbps. 17 prosent av målingene gir i fastnettet 30 Mbps eller mer.

Mer interessant er det å se på de geografiske forskjellene. For fast bredbånd er gjennomsnittshastigheten i Oslo 23 Mbps, 22 Mbps i Rogaland og 21 Mbps i Nord-Trøndelag. I disse fylkene er det kabel (HFC) i Oslo og fiber som dominerer. Til sammenlikning ligger fylkene Oppland, Hedmark, Finnmark og Sogn- og Fjordane fra 12 til 16 Mbps. Det er også disse fylkene som har svakest høyhastighetsdekning på nettsiden.