Slik skal Ice vinne mobil-Norge

Ice får en billig og sterk start. – Nå er det opp til oss selv, sier administrerende direktør Eivind Helgaker.

Publisert Sist oppdatert

ICE vil være nøkkelen til både prisdannelsen og konkurransen i mobilmarkedet. De vil satse både i privatmarkedet og nå bedriftsmarkedet. De vil høyst sannsynlig få uovertruffen dekning ganske raskt. Alt til høsten vil vi se deres første brede markedsframstøt.

4G-radio i tre nett

- Konkurransetilsynets avgjørelse og avtalene som ligger til grunn gir oss ikke bare Network Norway. Men det gir oss også en flying start. Vi behøver nesten ikke å etablere nye siter. Vi kan sette opp vårt 4G radioutstyr i egne 450-siter, i Tele2s siter og også via avtalen i NetComs siter. Alt ved kommende årsskifte vil vi ha et bredt utbygd nett; sa Eivind Helgaker på den første pressekonferansen ICE noensinne har holdt i Norge.

- TeliaSonera og langt på vei også Telenor har lovt 98 prosent befolkningsdekning ved utgangen av 2016 eller i 2017. Kan dere vinne dekningskampen?

- Ja det har vi muligheter til. Via 450-nettet har vi en unik arealdekning på 75 prosent og alt en befolkningsdekning på 98 prosent. Med de nye 800, 900, 1800 og nå etterhvert også 2100 MHz-frekvensene vil vi også bygge kapasitet og også via Volte tilby tale.

- Hvor aggressive vil dere være i markedet – vil dere for eksempel kopiere det franske Free Mobile-konseptet?

- Vi har sikkert noe å lære av det franske Free Mobile som tok 10 prosent av markedet på kort tid. Vi har nå et bedre utgangspunkt for å ta markedsandeler tidligere enn i opprinnelig prospekt. Og vi slipper å drive tre nett, som konkurrentene. Vi bygger et rent 4G-nett med Volte, sier Helgaker. Han legger ikke skjul på at også den samtrafikkavtalen ICE har fått med TeliaSonera er rimeligere enn det som er vanlig for MVNOer.

I motsetning til TeliaSonera og Telenor som begge har vært svært tilbakeholdne med å ta i bruk småceller framhever Helgaker nettopp det for å skape raskt og god innendørsdekning i byene. han får også nå med seg Network Norway – den eneste operatørene som på bred basis har brukt småceller – da i bedriftsmarkedet. Også på det punktet skiller ICE seg fra konkurrentene.

Network Norway som før

Helgaker vil ikke ut med hvor mye Ice har gitt for kundebasen til Network Norway – 90.000 enkeltbrukere i ca. 10.000 stort sett SMB-bedrifter. Han får også med seg Office-kjeden som 100 prosent eier og avtaler med også de øvrige Network Norway-forhandlerne – totalt med Office ca. 50 i tallet. I tillegg til det følger 20 ansatte med den operative lederen i Network Norway Rolf Paulsen med inn i Ice. Via samtrafikkavtale med TeliaSonera vil kundene til Network Norway bli servet som før med hovedproduktet Mobil Bedrift.  Totalt i det nye Ice er det fra overtakelsen 1. mars  83 ansatte. 

- Vi vil alt på slutten av året begynne migreringen av Network Norway-kunder over i eget nett. Men avtalen gir oss mulighet til å leie nett for dem i inntil 6 år av Telia Sonera, sier Helgaker.

Ice har også opsjon på å overta de tre store Tele2-butikkene i Fredrikstad, Strømmen og Bergen.

Ingvild Myhre tilbake

Ice består i Norge av to selskaper, Ice Norge AS og Ice Communications, som var selskapet som via døgnfluen Telco Data kjøpte den attraktive frekvenspakken 6. desember 2013.

Styreleder i begge selskapene er Ingvild Myhre, som mange vil huske var den som startet selskapet Network Norway i 2005, godt hjulpet av kapital bl.a. fra Egil Skipenes i Bergen.

I 2009 ble selskapet oppkjøpt av Tele2 for vel 1 milliard kroner. Nå får Ingvild Myhre det tilbake i Ice for et betydelig lavere pris. TeliaSoneras kjøpspris av Tele2 ble, som en følge av hele pakken med Network Norway og nett, 600 millioner SEK rimeligere. Hvor mye Ice har gitt for pakken er ukjent, men det er garantert mindre enn Tele2 kjøpte for i sin tid. Da skal det imidlertid føyes til at den gangen da Tele2 kjøpte hadde Network Norway et betydelig antall privatkunder som nå går til TeliaSonera.

Finansielt vil ikke Helgaker heller nå ut med hvor store investeringene blir de nærmeste årene, men peker på at rammen de arbeider innenfor er det 1,5 milliardene de fikk til disposisjon da de kjøpte frekvensene.

Partnerskap

- Torsdag ble det også klart at BT kjøper EE i Storbritannia. Get/TDC har ikke lagt skjul på at de ønsker en mobiloperasjon. Er det aktuelt?

- Vi snakker med mange. Grossistvirksomhet er absolutt noe vi har i pipelinen etter hvert. Vi vil ha meget god kapasitet i nettet og et topp moderne rent 4G-nett. Det tror vi er attraktivt for noen, sier Eivind Helgaker.