SVAKHETER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener evalueringen av realfagsstrategien viser svakheter ved forgjengernes skolepolitikk. (Arkivfoto: Beate Oma Dahle / NTB)

Rapport: Realfagsstrategi ga ikke bedre resultater eller motivasjon

Den forrige regjeringens store realfagsstrategi forbedret ikke elevenes læringsresultater, viser en evaluering.

Publisert

Evalueringen er gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De fant ingen endring i elevers prestasjoner, motivasjon eller interesse for realfag, ei heller noen endring som kan måles i bruk av utforskende arbeidsmåter og undervisning.

– Den forrige regjeringens store realfagstrategi har ikke gitt forventede resultater. Det er synd fordi vi vet at mange elever sliter med realfag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Den forrige regjeringens store realfagstrategi har ikke gitt forventede resultater.

Hun tror strategien ikke har gitt skolene handlingsrom nok til å skape mer variert, motiverende og tilpasset opplæring i realfagene.

«Realfagskommuner» uten resultat

Et sentral del av strategien var å få på plass såkalte «realfagskommuner», som skulle satse ekstra på å utvikle undervisningen i barnehagene og skolen. Men det er ikke funnet noen statistiske forskjeller mellom disse og andre kommuner. Kommunene som har deltatt i satsingen, mener likevel selv at de har hatt utbytte av det.

Det har også vært en økning i andel lærere som oppfyller kompetansekrav i matematikk, påpekes det.

Ifølge NIFU kan de magre resultatene settes i sammenheng med at kommunene ikke kjente til strategien eller alt de ikke opplevde tiltakene som relevante.

Over halvparten av ungdomsskolelærere oppga at de hadde liten eller ingen kjennskap til opplegget i en spørreundersøkelse i 2020, fem år etter at strategien ble iverksatt.

Høyre: – Det tar tid

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner, som nå er Høyres skolepolitiske talsmann, tror strategien og andre tiltak Solberg-regjeringen satte i verk, vil gi resultater over tid.

– All erfaring viser at det tar tid å løfte nivået i fag og fagområder. Evalueringen må brukes til å forsterke en langsiktig satsing, sier han til VG.

Han kritiserer samtidig Ap-Sp-regjeringen for å fjerne firerkravet i matte for lærerstudenter.