DEBATT: 5G - En akselerator for bærekraft

Over alt i verden satses det på 5G-nett. Det handler om enorme investeringer og fremtidig inntjening.

Publisert

I de store 5G-satsningene som pågår er det lett å overse teknologiens potensiale som muliggjøre bærekraft på flere plan. Dette gjelder ikke minst innen en reduksjon i energiforbruket.

Utallige applikasjoner og systemer forenkles og fornyes, takket være 5G-teknologi. Nedslagsfeltet er enormt og teknologien brukes allerede i alt fra sportsarrangementer til distribusjon av kundeklubbtilbud og innad i produksjonsindustrien. Mulighetene er mange, og vi står bare i startgropen.

5G-applikasjoner har flere fellesnevnere; de tillater høyere nettverkskapasitet, raskere dataoverføring og lavere forsinkelse. Dette muliggjør optimalisering og utvikling av nye tjenester i stor skala, i tillegg til raskere og bedre analyser av data.

En grunnmur for optimalisering

Optimalisering er viktig i et miljøperspektivet. Vi ønsker å redusere strømforbruket, tilpasse oppvarming og kjøling i boliger og redusere avfall fra industrien. Alt dette må gjøres gjennom godt vedlikehold og optimalisering av eksisterende løsninger.

Prosessen rundt optimalisering har økt kravene til hastighet, data-analyse, sanntidsbehandling og automatisering. Vi trenger ressurser og arbeidsverktøy som kan avlaste, systematisere og vise vei mot effektive beslutningsprosesser. For å få til dette, må kunstig intelligens på banen. Det kan likevel ikke skje uten en god plan for implementering av 5G-nett.

Hvorfor? Fordi en god grunnmur og struktur kreves for den neste digitale revolusjonen. I løpet av ti års tid, vil vi ved hjelp av kvantedatamaskiner kunne beregne enorme mengder data i eksepsjonell fart. God implementering av 5G legger grunnmuren for fremtidig nettverksteknologi og raske, effektive løsninger.

Inntil 15% redusert energiforbruk

Et eksempel på redusert energiforbruk har jeg fra Björn Odenhammar, leder for nettverk og tjenester hos Ericsson i Storbritannia og Irland. Han forteller at: «Ericsson har sensorer i sitt utstyr som innhenter data for inntil 34 ulike beregninger som tilgjengelighet, spenning, intern og ekstern temperatur med mer. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) mottar teamet hans automatiserte anbefalinger som muliggjør optimalisering av vedlikeholdsarbeid. Dette reduserer energiforbruket med inntil 15%. Siden energi står for inntil 30% av den totale nettverkskostnaden, fører dette til en betydelig besparelse.»

Jeg tror at de fleste virksomheter og myndigheter verden over, er enig i at reduksjon av energiforbruket er viktig og nødvendig for å begrense klimapåvirkning. Ifølge World Economic Forum kan digital teknologi redusere de globale karbondioksidutslippene med så mye som 15%. Det er nesten en tredjedel av de 50 prosentene som er nødvendig innen 2030.

Et tips fra meg, helt til slutt; still spørsmål og undersøk om arbeidsplassen din har et helhetlig blikk knyttet til bærekraft og sørg for at de kjenner til det fulle potensialet knyttet til 5G.