GODT SIGNAL: De 10 millionene er et viktig signal om regjeringspartienes anerkjennelse av betydningen av videreutdanning i ikt-fag, mener Abelias Kjetil Thorvik Brun. (Foto: Esben Johansen)

– For lite til å flytte fjell, knapt nok småstein

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Regjeringen setter av 10 millioner til å styrke videreutdanningstilbudet innen digitalisering, ikt-sikkerhet og grønt skifte. Litt lite, mener Abelia.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen er i full gang med å gjennomføre kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet og at flere skal stå i jobb lenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Hun uttaler seg i en pressemelding i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet. 

Nybø forteller videre at regjeringen bruker 10 millioner kroner som skal lyses ut til å tilby og drifte videreutdanningstilbud, særlig innenfor digitalisering, ikt-sikkerhet og områder knyttet til det grønne skiftet.

Målgruppen for videreutdanningstilbudene er virksomheter og sysselsatte som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Tiltaket er en pilot hvor Dikus kvalitetsprogrammer (tidligere kalt Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning) for første gang brukes ved tildeling av studieplasser. Piloten skal gi et kunnskapsgrunnlag for det pågående arbeidet med dimensjonering og systemet for tildeling av studieplasser. Som en del av kompetansereformen foreslår også regjeringen 20 millioner kroner mer til utvikling av mer fleksible videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse Norge, heter det i meldingen.

Flere studieplasser

Næringen har lenge etterlyst flere studieplasser til it-fag. I det reviderte nasjonalbudsjettet er det totalt satt av nesten 26 millioner kroner til nye studieplasser. Likevel er ingen av disse direkte øremerket til it. De 100 nye studieplassene vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger. 

– De siste årene har antallet studenter i høyere utdanning økt jevnt. Samtidig har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, mener Nybø.

Passe fornøyd

Kjetil Thorvik Brun, konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia, har fulgt nøye med på statsbudsjettet.

– Hele næringslivet og offentlig sektor har et betydelig behov for teknologikompetanse. Vi har tidligere blitt hørt på dette, men behovet er betydelig og vi er langt fra mål. Det er et viktig grep, og alle studieplasser innen feltet kommer veldig godt med. Nå må utdanningsinstitusjonene sørge for å prioritere det arbeidslivet etterspør: teknologi og digitaliseringsstudieplasser, sier han i en e-post til Computerworld.

Thorvik Brun mener at de 10 millionene som er tildelt ikke er all verden, men likevel et godt signal. 

– Videreutdanning er vesentlig, og vi ser en sterk økning i behovet for å styrke løpende kompetanseutvikling. 10 millioner er for lite til å flytte fjell, knapt nok småstein. Likefult, det er et viktig signal om regjeringspartienes anerkjennelse av betydningen, sier han, og legger til at Abelia ser frem til en større satsing når budsjettet for 2020 kommer.