NY PORTAL: Fra venstre øverst: Thormod Hellesøy, produktsjef for Selvbetjening i Acos og Vidar Daltveit, daglig leder i Fosen Regionråd. Nederst fra venstre: Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for portal og selvbetjening i Acos og Eirin Folde, prosjektleder i Fosen Regionråd. Foto: Acos

Fosenkommunene valgte Acos

Skal utvikle ny portel for innbyggerdialog, selvbetjeningsløsninger og kommunesamhandling.

Fosenkommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Leksvik, Roan og Osen) gjennomførte nylig en anbudsprosess for å anskaffe ny portal- og selvbetjeningsløsning for felles kontaktflate for innbyggerne og næringslivet på Fosenhalvøya.

Acos, Evry, Bouvet, Bekk, Kantega og Tibe-gruppen kjempet om kontrakten, som gikk til Acos.

Avtalen har en verdi på 2,5 millioner kroner, og har en varighet på fire år og opsjon om ytterligere to år.

Store krav, store ambisjoner

Den nye tjenesteportalen skal legge til rette for to-veis kommunikasjon og innbyggerdialog, heldigitale søknadsprosesser og universell utforming. I tillegg skal digital samhandling i og mellom kommunene forenkles og øke i omfang.

- Portalen vi har i dag var ny og banebrytende når den ble lansert i 2000-2003, men i dag, over 10 år senere, er den lite brukt og utgått på dato. Tiden var derfor moden for å gjøre et nytt større digitalt løft i forhold til digitale tjenester og innbyggerdialog, sier Vidar Daltveit, daglig leder i Fosen Regionråd i en melding.

Noen sentrale mål i prosjektet er:

  • Digitaliserte tjenester skal føre til at kommunene blir mer effektive og at ansattes hverdag forenkles.
  • Fosenregionen skal være en foregangsregion når det gjelder digital informasjon og kommunikasjon også med eksterne målgrupper.
  • Fosenregionen skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot.

- Fosenkommunene hadde gjort et imponerende grundig forarbeid i forkant av anbudet, og vi er veldig stolte og ydmyke over å ha blitt valgt som leverandør for dette kommunesamarbeidet, sier Sølvi Fremstad, forretningsansvarlig for portal og selvbetjening i Acos.