Kompetansen svekkes

Telenor Norge skal slankes. Kompetansen koster for mye. Samfunnsansvaret ignoreres. Det er bedre med stadige utfall, for robusthet koster. Politikerne stikker hodet i sanden.

Publisert Sist oppdatert

Jon Baksaas dikterer. Espen Torgersen applauderer. Berit Svendsen repeterer. 450 kvalifiserte ansatte i Telenor skal bort. Fra et bedriftsøkonomisk synspunkt har de rett. Telenor Norge må ha styrke til å hjelpe sine internasjonale mobilselskaper, for vi blir alle mer og mer mobile.

Baksaas har siden begynnelsen av totusentallet kuttet kostnader og kompetanse. Den gang het det Delta 4. Teleanalytiker Espen Torgersen ser kostnadene i forhold til inntjeningen og investeringsbehovet. Fra et slikt synspunkt har Torgersen rett i at kostnadene må ned.

Telenor har mange med kompetanse på eldre teknologi. Telenor har lite lyst til å oppgradere disse til dagens behov. Men Telenor bør ikke glemme at kompetanse og kontinuitet fremmer kvalitet. Konsekvensen er alder.

Det er leverandørene som skal kunne fremtidens teleteknologi. Berit Svendsen har uttalt at utenlandsk kompetanse kompenserer for manglende norsk kompetanse. Ledelsen i Telenor Forskning har uttalt at det er teleprodusentene som skal forske. Telenor kan til nød drive etterforskningsforskning for å følge med på trendene innen fremtidens teleutvikling.

Telenor har et samfunnsansvar, men hva det består i er usikkert. Analog telefoni skal støttes til 2017 og nødalarmer fra gamle mennesker skal nå en nødhjelpssentral.

Det er politisk unnfallenhet at det ikke ble satt krav den gang Telenor overtok Televerket kostnadsfritt. Post og Teletilsynet burde definert hva Telenor skulle tilbakebetale det norske samfunnet.

Det burde være et samfunnsregnskap som varer til alle i Norge har fått en mulighet til digital telefoni, til de kan bruke digitale tjenester, minimum betalingstjenester. Til nå har Telenor bidratt med termineringskostnader for at konkurrenter skal overleve og ha mulighet til å vokse.

Telenor har fortrinn. Infrastrukturen og kompetansene fra Televerket. Men det virker som Telenor ser på dette grunnlaget som en ulempe. Fagfolk med analog kompetanse synes å være en ulempe. Men stadig vekk er krisesituasjoner avhengig av analog teknologi. Den digitale svikter.

nn Kobberet i bakken vil i mange år være bærende for tjenester. Digital telefoni skal overta. IP blir bærer av tale, men vil det være tilfredsstillende når datatrafikken mer og mer dominerer? Slike problemstillinger må Telenor vurdere.

Selv om mobilt er førstevalg, har ikke mobil teknologi kapasitet. Det er begrenset med frekvenser, ikke for tale, men for data. Frekvensene på 700 MHz blir konfliktfylt når Sverige tar det i bruk for mobil trafikk.

Basestasjoner er det største praktiske hinderet. De krever plassering, tilkobling og energi. De krever evnen til å håndtere feilsituasjoner. Robusthet synes ikke å være høyt på prioriteringslisten. Det er én fiber frem til basestasjonene. Det er lite batterikapasitet ved strømbrudd. Hvor sårbart det er, vises hver gang det er en større brann, hver gang det er en skikkelig storm.

Det nytter ikke å overlate til produsentene å tilrettelegge for robusthet. Det burde være et element i Telenors samfunnsansvar som ikke synes prioritert. For Telenor må se data og telefoni i et totalperspektiv.

Fiber, kobber, radio, satellitt er teknologigrunnlag for overføring. Hva skal prioriteres hvor? Tale er mye viktigere enn data i en krisesituasjon. Kartdata og video kan være til hjelp, men å få avklart situasjonen er første prioritet.

Nødnettet er utenfor Telenors kontroll, men nødnettet er avhengig av Telenor. Av rundt 2.100 basestasjoner vil nødnettet utnytte rundt 1.200 fra Telenor. Også nødnettetaten bør jobbe sammen med Telenor om ekstra robusthet. Alle distrikter bør disponere satellittelefoni.

For det er data som dreper kapasiteten i nettet. Derfor blir sikring mot angrep av avgjørende betydning. Videotrafikk er viktig i forretningssammenheng, ikke i sosial. Men det er video i alle avskygninger som belaster nettet.

Da er det et spørsmål om hvor mye data Telenor fjerner. Deduplisering er et stikkord. Det er alt for mye unødvendige data som sendes. Telenor burde ha egen interesse av å redusere den virkelige datatransporten. Det er lenge til 5G og lavere frekvenser for å nå lenger.