På vei til nettskyen

KOMMENTAR: Felles plattform skaper grunnlaget for fremtidige løsninger, skriver Ahlert Hysing.

Publisert Sist oppdatert

"På stedet, i nettskyen" er hva større virksomheter må forholde seg til. I nettskyen er hva små virksomheter kan konsentrere seg om. De virkelig store må finne en strategi for sin it-virksomhet. De mellomstore må få hjelp. Er en hybrid løsning et alternativ?

På stedet er alt fra databehandling i et bøttekott til en datasentral som kjører tjenestene langt borte dedikert for virksomheten. I nettskyen er bruk av standardiserte tjenester som mange kunder kjører samtidig.

De store it-produsentene er i villrede. Har de en organisasjon, tjenester og produkter som er attraktive for tjenester fra nettskyen. For produsentenes idé er å selge grunnlaget for applikasjoner som benyttes for tjenestene. De må minimum utvikle et teknologigrunnlag som gir en kostnadseffektiv infrastruktur på stedet eller for en nettskyleverandør.

Kombinasjonen av it-produsenter, programvareleverandører, kompetansefirmaer og konsulentselskaper har sammen med virksomhetenes fagfolk, utviklet applikasjonene for tjenestene de ansatte drar nytte av.

Så lenge de ansatte benytter sin pc som arbeidsverktøy har virksomheten kontroll. Når nettbrett og smarttelefoner i tillegg brukes til alle døgnets timer blir det en utfordring både for sikkerheten og tilgjengeligheten.

Larry Ellison har hatt teft. Han forsto verdien av relasjonsmodellen og utviklet databasen Oracle. Han forsto at for mange applikasjoner var i ferd med å bli lastet inn i hver ansatts pc. Den este ut og ble fet. Derfor lanserte han Nc, nettverksdatamaskinen i 1995, som etter hvert har fått stor utbredelse som tynn klient.

Med tynn klient var mye av grunnlaget lagt for bruk av nettskyen, men leveransemodellen var uferdig. Application Service Provider ble ingen umiddelbar suksess. Det tok i praksis femten år før noen virkelig kunne snakke om skytjenester. Ideen er å dele for å spare. Ideen er enkelhet for å nå tjenestene. Ideen er å bare bruke den kapasiteten øyeblikkets behov krever.

Derfor har Larry Ellison i mange år latterliggjort de frelste for nettskyen. Samtidig forberedte han seg for nettskyen som leveransemodell. I ti år har Oracle jobbet for å kunne levere tjenester fra nettskyen.

På Openworld i San Fransisco ble Oracles tjenester via nettskyen virkelig lansert. For det er bare et par år siden Oracle vedkjente seg at de var en nettskyleverandør. At det ikke skjedde tidligere, skyldes at det skal være identisk teknologigrunnlag «på stedet og i nettskyen».

Skal man tro Oracle er det bare ett annet selskap som forstår det. Det er Microsoft. De tiltakene Microsoft har gjort for å fremme tjenester i skyen med tilsvarende teknologigrunnlag som hos kunden, er den eneste riktige tilnærmingen.

Forskjellen er at Microsoft henvender seg til privatpersoner og mindre virksomheter. Oracle ønsker å være en foretrukken teknologipartner for de fleste inkludert de aller største virksomhetene.

Spørsmålet er om Microsoft og Oracle er blant de få som har forstått at tjenester fra nettskyen må bygge på en plattform. Oracle tilbyr infrastruktur som en tjeneste, plattform som en tjeneste og programvare som en tjeneste.

Arbeidet har derfor vært å kunne flytte databasen og applikasjonene uendret. Det har fått Oracle til å lage kundens base som en innplugningsmodul i nettskyens database og sterkere minnebeskyttelse.

To kunder som samtidig benytter den samme tjenesten i nettskyen, skal ikke kunne påvirke hverandres data i databasen og ikke ødelegge koden for hverandre, ubevisst eller bevisst.

For Microsoft er teknologigrunnlaget Intel. All programvare er tilpasset. Microsoft leverer derfor plattform som en tjeneste eller programvare som en tjeneste. Det store fortrinnet er at det benyttes felles plattform av Microsoft, kunder og partnere når noe skal bygges på toppen av plattformen. Løsningen kan enten leveres på stedet kunden velger, eller i nettskyen.

Felles plattform skaper grunnlaget for fremtidige løsninger hvor tjenester som ikke er kritiske benytter nettskyen i tett samarbeid med tjenester kundene vil verne om. For fortsatt er det stor usikkerhet med hensyn til sikkerhet i nettskyen. Skyleverandører av forbrukertjenester får stadig data på avveie.