INTERNASJONAL POSISJON: Pinar Heggernes, prorekter ved UiB, mener bevilgningen fra regjeringen gjør det mulig for Norge å ta en internasjonal posisjon innen kunstig intelligens. (Foto: Eivind Senneset/UiB)

Universitetet i Bergen: Gleder seg over AI-milliard

Regjeringen lover en milliard kroner til forskning og innovasjon på kunstig intelligens og digital sikkerhet. – Svært gledelig, sier forskningsmiljøene på UiB

Regjeringen presenterte torsdag en nasjonal satsing på forskning innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. En milliard kroner over fem år settes av til formålet. 

– Dette er svært gledelig, absolutt på tide og sårt tiltrengt. Denne satsingen er viktig for Norge og vil gjøre oss i stand til ta en internasjonal posisjon. Utviklingen innen kunstig intelligens gjennomgriper alle områder av samfunnet og digital sikkerhet blir stadig mer avgjørende. Derfor er det veldig bra at det settes av midler til å forske på disse temaene i nærmeste fremtid, sier Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen og leder av styringsgruppen for UiB AI, i en pressemelding. 

Treffer UiB godt

Regjeringens forskningssatsing vil ha tre hovedpunkter. Det er forskning om konsekvenser av kunstig intelligens, digitale teknologier som forskningsområde i seg selv og forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Heggernes mener dette er områder hvor UiB er godt posisjonert til å ta en ledende posisjon.

– Disse punktene treffer Universitetet i Bergen meget godt, sier Heggernes. Vi har sterke og internasjonalt anerkjente forskningsgrupper innen kunstig intelligens på alle fakultet. Vår styrke innen forskning og innovasjon på feltet bevitnes av våre Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsbasert innovasjon og Forskningssenter for klinisk behandling hvor AI spiller en sentral rolle. Vi er i nært samarbeid med våre næringslivspartnere gjennom forskjellige teknologi- og kunnskapsklynger som involverer AI. I tillegg har UiB den største samlingen av studieprogram innen kunstig intelligens og digital sikkerhet på bachelor- og masternivå, sier Heggernes.