STRATEGISK: Aker BP signerer avtale med Aize, som allerede jobber tett med flere ledd i Aker-konsernet. F.v. Ine Dove og Jarle Skrebergene. (Foto: Aize)

Aker BP inngår avtale med konsern-favoritten

Aize og Aker BP har signert en strategisk samarbeidsavtale om å utvikle og implementere Aizes programvare for å effektivisere drift, barrierestyring og vedlikehold.

– Aizes programvare gir oss en digital samhandlingsarena som lar oss jobbe bedre sammen i organisasjonen, med enklere tilgang til data. Sammen med Aize og Cognite vil Aker BP fortsette å bygge på investeringene og læringene fra vår digitaliseringsreise, og utvikle en digital tvilling for drift, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, i en pressemelding.

Aize er et programvareprodukt som vil gi Aker BP tilgang på en skybasert arbeidsflate for å visualisere og samhandle på selskapets installasjoner i ett enkelt verktøy, samt anledning til å søke og navigere gjennom relevant og pålitelig data i sanntid.

Prosjektutvikling

– Dette vil danne grunnlaget for fremtidens operasjonsmodell i Aker BP, der vi ønsker å drifte enda mer effektivt. Denne avtalen betyr at vi setter ytterligere fart på de viktige digitaliseringstiltakene vi allerede er i gang med, sier Dolve.

Aize vil bli brukt både for prosjektgjennomføring, og for å øke effektivitet og kostnadskontroll i drift. I samarbeidets første fase vil partene samarbeide om å forbedre tilstandsbasert vedlikehold og barrierestyring av både eksisterende og nye felt gjennom Aize.

– Vi har testet Aizes potensial gjennom pilotprosjekter med noen av de største energiselskapene i verden, vi gjør store fremskritt i arbeidet med å heldigitalisere prosjektgjennomføring via NOA Fulla-prosjektet, og vi befester partnerskapene våre i fornybarsektoren. Sammen med avtalen med Aker BP danner dette grunnlaget for å lage programvare som vil forvandle hvordan folk jobber i energisektoren, sier Jarle Skrebergene, som er administrerende direktør i Aize.