ØNSKER MANGFOLD: Programvareselskapet Cordel snakker ikke om menn og kvinner på arbeidsplassen. De snakker heller om medarbeidere og kolleger. (Foto: Cordel)
ØNSKER MANGFOLD: Programvareselskapet Cordel snakker ikke om menn og kvinner på arbeidsplassen. De snakker heller om medarbeidere og kolleger. (Foto: Cordel)

Gjør aktive tiltak for å øke mangfoldet på arbeidsplassen

Cordel har rekruttert 14 nye medarbeidere i år. 10 av dem var kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Både it-bransjen og håndverkbransjen er preget av lav kvinneandel. Likevel kan Cordel, som leverer programvareløsninger til rørleggere og andre håndverkere i Norge, skilte med 38 prosent kvinner i staben.

I 2018 var kvinneandelen på snaue 23 prosent.

I 2019 har selskapet rekruttert 14 nye medarbeidere. Av disse har 10 vært kvinner - en andel på 71 prosent.

Aktive tiltak

– Cordel er opptatt av mangfold og mener at vi må ha en arbeidsplass som speiler befolkningen, det vil si med god balanse av kvinner og menn. Vi opplever at det er veldig mange dyktige kvinner i vår bransje og vi er veldig fornøyd med at flere av disse vil jobbe i Cordel. I 2019 har vi ansatt 70 prosent kvinner, ikke fordi de er kvinner, men fordi de er best kvalifisert til jobben som skal gjøres. 

Det sier salgsdirektøren i Cordel, Bjørn Kristian Bentzen, og fortsetter:

– Bransjen er spennende og vi ønsker å være en foregangsbedrift som tiltrekker flere kvinner til både it-bransjen og håndverksbransjen. Gjennom holdninger og systematisk arbeid øker vi andel kvinner i disse bransjene. Mangfold skaper et godt arbeidsmiljø, de beste ressursene og de beste resultaten.

Cordel har siden Bentzen tiltrådte som Salgsdirektør med det operative ansvaret for Cordel Norge høsten 2018 hatt et bevisst forhold til mangfold i bedriften.

Berntzen har sørget for en rekke nye tiltak for å øke kvinneandelen. 

Blant annet at ledelsen bevisst gir uttrykk for at mangfold er viktig, og at det er et mål om høyere kvinneandel.

I tillegg er mangfold et tema som er inkludert i selskapets kommunikasjon- og markedsføringsstrategi, og i stillingannonsene selskapet utlyser er utarbeidet av både kvinner og menn. Det er også representanter fra begge kjønn i ansettelsesprosessene. 

I en pressemeleding fra Cordel står det også at ett av punktene er at de ikke snakker om menn og kvinner på arbeidsplassen. De snakker heller om medarbeidere og kolleger.

Fornøyd nettverksleder

Eli Hermine Heyerdahl er leder av  Ingeborg-nettverket, som er et nettverk for kvinner i VVS bransjen. Hun mener at Cordel viser at de tar mangfold på alvor. 

– Unge jenter og kvinner trenger rollemodeller som Cordel Norge, som viser at de ønsker kvinner velkommen i bransjen. Når Cordel klarer å øke andelen kvinner fra 23 prosent  til 38 prosent på et år, og vise til at 70% av de nyansatte i 2019 er kvinner - ja, da er jeg positiv på vegne av bransjen, sier  hun i pressemeldingen.