ANSKAFFELSESPRISEN 2014: Prisutdeler Svein Egil Hoberg, styremedlem i NIMA og prismottaker nestleder Tori Norheim Sandlie ved avdeling for administrativ støtte ved Universitetet i Oslo. Foto: Difi

Universitetet vant anskaffelsesprisen

Universitetet i Oslo vant Difis anskaffelsespris for systematisk arbeid med digitalisering.​

Universitetet i Oslo vant Difis anskaffelsespris for digitalisering under direktoratets anskaffelseskonferanse i Oslo. Det er første gang prisen deles ut.

Prisen tildeles virksomheter som inspirerer til gode innkjøp i offentlig sektor, og har fire kategorier: Innovasjon, god styring, digitalisering og etiske aspekter. 

I år var det altså Universitetet i Oslo sin avdeling for administrativ støtte som vant den første prisen i kategorien digitalisering. Juryen skriver i sin begrunnelse at Universitetet i Oslo «siden 2009 har arbeidet systematisk med digitalisering og oppnådd gode resultater».

Universitetet får også skryt for å kunne vise til god lederforankring og tilstrekkelig avsatte ressursser til arbeidet, og benytter i dag elektroniske verktøy i konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, bestilling og faktura.

Juryen vektlegger videre at Universitetet i Oslo har implementert de digitale løsningene på tvers av hele organisasjonen, og nyter høy lojalitet blant brukerne.

Avslutningsvis beskrives UiO som et forbilde for andre for hvordan digitalisering kan bidra til å oppnå gode gevinster innenfor anskaffelsesområdet.

Tori Norheim Sandlie, nestleder ved avdeling for administrativ støtte, mottok prisen - et litografi av Kenneth Blom - på vegne av Universitetet.

Årets anskaffelseskonferanse er den syvende i rekken, og trakk i år 600 deltakere.