FLERE GANGER I UKEN: – Med Samtavla får jeg med alle elevene, forteller grunnskolelærer Norun Margrethe Harvik på Majorstuen skole i Oslo. (Foto: Ola Sæther)
FLERE GANGER I UKEN: – Med Samtavla får jeg med alle elevene, forteller grunnskolelærer Norun Margrethe Harvik på Majorstuen skole i Oslo. (Foto: Ola Sæther)

UiO-oppfinnelse endrer skoleundervisningen

Takket være den nye mikrobloggingstjenesten Samtavla kan alle elevene i en klasse dele meningene sine – samtidig – med både læreren og resten av klassen.

Publisert Sist oppdatert

Læreren stiller klassen et spørsmål. Noen rekker opp hånden. Bare én elev kan svare om gangen. Resten må vente. Som oftest er det de samme elevene som rekker opp hånden og vil ta ordet.

– Det er allment kjent at ikke alle elever tør å ta rommet, forteller professor Ingvill Rasmussen på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Hun har gått i bresjen for den nye programvaren Samtavla som skal gjøre det enklere for alle elevene i en klasse å delta i en samtale.

Samtavla er en mikrobloggingstjeneste der elevene kan komme med korte meldinger som vises frem på en tavle foran hele klassen.

– Dette er et digitalt, pedagogisk verktøy som kan brukes i undervisningen. Samtavla støtter klasseromssamtaler. Ideen er å få flere elever med i samtalen. Når læreren stiller et spørsmål, kan alle elevene delta samtidig i diskusjonen.

Se for deg at du er en lærer som skal undervise om maktfordelingsprinsippet. 

GRUNNLEGGEREN: Professor Ingvill Rasmussen er opphavskvinnen til Samtavla. (Foto: UiO)
GRUNNLEGGEREN: Professor Ingvill Rasmussen er opphavskvinnen til Samtavla. (Foto: UiO)

– Du starter med å spørre elevene om hva som er makt. Elevene svarer kanskje Trump og USA, det å eie mye og det å kunne bestemme mye. Læreren får innsikt i hva elevene tenker om temaet, kan dvele litt ved disse svarene, ta opp flere ideer og etter hvert lede diskusjonen over til makt-fordelings-prinsippet, medvirkning og demokrati.

Elevene vil hele tiden se hva de andre svarer på Samtavla.

– Elevene kan da bygge videre på det de andre har svart, forklarer Ingvill Rasmussen.

Flere ganger om uken

En av dem som bruker Samtavla i undervisningen, er grunnskolelærer Norun Margrethe Harvik på Majorstuen skole i Oslo. Hun er enig med Rasmussen i at Samtavla skaper en bredere diskusjon i klassen.

– De elevene som pleier å rekke opp hånden i timen, representerer bare et begrenset utvalg av meninger og synspunkter i en samtale. Fordelen med Samtavla er at jeg får med alle elevene mine. Da får jeg større variasjon av innspill, og samtalen blir mer spennende, poengterer Norun Margrethe Harvik.

Hun bruker Samtavla flere ganger i uken når hun skal ha en dialog med hele klassen. I undervisningen deler hun gjerne elevene inn i små grupper på tre og tre.

– De diskuterer seg imellom i gruppen. Så poster de meningene sine på Samtavla, og vi fortsetter diskusjonen med hele klassen, forteller Harvik.

Følger standarder

Ingvill Rasmussen sier at Samtavla følger standarden på hvor lange meldingene skal være på en mikroblogg.

– Før var meldingene 140 tegn lange, akkurat som på Twitter. Nå kan lærerne definere lengden på meldingene til å være mellom 140 og 500 tegn, forteller Rasmussen.

Samtavla er reklamefritt og gratis å bruke.

– Samtavla er ikke fancy. I stedet for det kjappe som gjør at det kan gå litt galt i sosiale medier, har Samtavla råd til lærerne om hvordan de kan arbeide med å utvikle læringssamtaler.

Samtavla bygger på forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet om hvordan elevene kan lære å samarbeide og snakker for å lære. Noen kjennetegn går igjen:

– Det er å trene på å lytte, bygge på det de andre elevene har sagt, forstå verdien av dette og samtidig klare å holde seg kritisk og konstruktiv. Det er ikke alltid like enkelt.

Rasmussen sier den største utfordringen for lærerne er å designe undervisningen på Samtavla.

– Den store jobben er, akkurat som før, å lage de gode og pedagogiske spørsmålene. Dette er ikke noe kvikk fiks. Fordelen med Samtavla er at lærerne kan dele spørsmålene og undervisningsoppleggene de har utviklet, med hverandre.

Spesialtilpasset skolen

Professor Sten Ludvigsen på Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO mener Samtavla er et godt eksempel på ikke-kommersiell programvare.

– Mange har bidratt. Samtavla er utviklet sammen med forskere og lærere her på UV-fakultetet. Vi har også samarbeidet med informatikere og lærere i skolen. Programvaren er spesialtilpasset skolen, i motsetning til mye kommersiell programvare som ikke er designet på en god nok måte for å få elevene med i produktive samtaler, påpeker Sten Ludvigsen.