BT: Mesh for både BT 4 LE og BT 5. (Foto: Bluetooth SIG)

Bluetooth LE mesh-klar

Også BT 4 LE-enheter kan oppgraderes til den nye mange-til-mange standarden for IoT. Godt nytt både for Apples smarthjem over HomeKit men også for industriell anvendelse og asset management.

Publisert Sist oppdatert

Bluetooth LE mesh-type nettverk er nå introdusert. Et viktig og langt skritt i retning av et allestedsnærværende Tingenes Internett (IoT).

Den trådløse radioprotokollen Bluetooth vil for de flest være kjent for en-til-en-kommunikasjon, som for eksempel mellom en mobiltelefon og et trådløst headset. I tillegg er standarden utvidet med en en-til-mange-komponent, som typisk anvendes mellom en beacon og ulike mottakere.

Maskevidde

Dette kan eksempelvis være orienteringsfyr som hjelper til med innendørs navigering i større bygninger, eller også signalfyr som  sender ut små signaler til brukere som for eksempel tilbud i en butikk.

Eller det kan være typiske smarthjem-nettverk slik som Philips Hue-lamper som kobles mot et felles nav. Apples HomeKit-hjemmeautomasjon bruker i stor grad WiFi for tilkobling via for eksempel en Apple TV, men kan også bruke Bluetooth og vil antakelig også adoptere mesh-standarden.

Nå tilkommer altså en mange-til-mange-anvendelse for Bluetooth. Dette vil inngå i Bluetooth 5, men også eksisterende Bluetooth 4 LE-enheter med brikkesett som er forberedt for det, kan oppgraderes til å kunne nyttegjøre seg av dette.

Et BT mesh-nettverk dannes som ad hoc-nettverk mellom enhetene snarere enn mellom en sentral og hver og en enhet. På denne måten kan rekkevidden utvides betraktelig, for Bluetooth-signalene er svake og beregnet på stabilitet og lavt energiforbruk snarere enn lang rekkevidde. Dagens begrensning ligger på cirka 10 meter.

En måte å bruke et BT mesh-nettverk vil være mellom ulike sensorstyrte enheter i en bygning slik som radiatorer, ventilasjonsanlegg, solavskjerming, lysbrytere og liknende. 

Et annet scenario er som asset tracking i store sammenhenger som sykehus eller fabrikker, der for eksempel pasienter kan få smartarmbånd, eller mobile maskiner kan utstyres med sensorer slik at det sentrale driftssystemet til ethver tid vet hvor disse er.

På grunn av båndbredde-begrensning på 1 Mbps vil ikke slike mesh-nettverk egne seg for IP-signaler for internett-bruk, men det er interessant å se at også en rekke mesh-baserte WiFi-rutere er kommet på markedet. 

Privat bruk

For forbrukere vil denne nye måten å koble sammen enheter på være mest interessant i forbindelse med Tingenes Internett, slik at kanskje endelig smarthjemmet får fart på seg.

Enkelte slike løsninger på markedet i dag baserer seg på egne nav, slik som Zigbee-standarden. Dersom nå produsenter av smartenheter tar i bruk teknologien primært ved enten å oppgradere eksisterende BT 4 LE-brikkesett eller også implementerer nye BT 4/5-brikkesett med slik funksjonalitet, vil en felles og kompatibel infrastruktur blir langt mer utbredt.

Viktig å merke seg er også at mesh-protokollen vil bli kryptert både på nettverks- og applikasjonslaget.

Sjekk ut en info-video nedenfor.