Foto: Xouthate.org

Pauser reklame på X

Apple og IBM slutter seg til en rekke aktører som tar en pause fra X grunnet Musks anti-semittisme.

Publisert

Apple tar en komplett pause fra å reklamere på X, ifølge Axios.

Og følger dermed andre store aktører som Disney, Lionsgate, IBM og Comcast samt den europeiske unionen (EU), som alle tar avstand fra Elon Musks anti-semittiske opptreden på egen plattform i senere tid.

Kritikken går på at Musk har stilt seg bak ytre høyre-konspirasjonsteorier med anti-semittisk tema på X. 

Apple stod for reklame til en verdi av $100 millioner i fjor, et ikke ubetydelig beløp.

Apples bekymring knytter seg til at deres reklame-innhold på X tilsynelatende har blitt plassert side-om-siden med slikt innhold. X har faktisk bekreftet at dette har skjedd, med forsøker å dysse det hele ned samtidig som man ønsker å gå til rettslige skritt. 

Organisasjonen Xouthate.org sto bak et opprop som oppfordret blant annet Apple om å trekke seg fra samarbeid med X.