EU: Dobbel irsk med hollandsk sandwich. (Foto: EU)

Apple får tidenes skattebaksmell

EU-kommisjonen sier Apple må betale opp mot 13 milliarder euro i utestående skatt etter å ha konkludert med at Irland har tilrettelagt for ulovlig lav selskapsskatt. 

Publisert Sist oppdatert

Effektiv beskatning på 1-2 prosent er kanskje for godt til å være sant?

EU overgår alle tidligere rekorder med å gi tidenes mest profitable selskap den tilsvarende største restskatten noensinne.

Sluttbeløpet for utestående skatt for perioden 2003-2013 kan komme opp i 13 milliarder euro (cirka 120 milliarder kroner).

Det er EU-kommisjonen som etter to års granskning har tildelt den rekordhøyde skattebaksmellen, men sier den ikke har fokusert utelukkende på Apple eller amerikanske selskaper særskilt. 

Dobbel irsk med nederlandsk sandwich

Det er Irlands spesielt gunstige ordninger for beskatning av utenlandske selskaper som er bakgrunnen for granskningen. Også andre multinasjonale selskaper har fått liknende reaksjoner, og flere er under granskning.

Forhistorien for Apple går tilbake til 1980-tallet da selskapet åpnet et irsk datterselskap for å håndtere og produsere for det europeiske markedet.

Irland ble ansett som økonomisk fordelaktig, og landet har siden den gang tilrettelagt for selskapsskatt som i snitt har ligget på mellom én og to prosent, og i enkelttilfeller vært bortimot null.

Både Apple og Irland reagerer kraftig på kjennelsen, og sistnevnte hevder de er i sin fulle rett som suveren stat til å styre egen skattlegging.

Apple hevder på sin side de har betalt all utestående skatt og at de ikke har tatt initiativ til en ensidig fordelaktig skatteordning. Men en effektiv beskatning på mellom én og to prosent må vel være for god til å være sann?

Irland har siden avskaffet ordningen for nyetableringer, men Apple nyter fremdeles godt av denne - inntil videre. EU-kommisjonens argument er nemlig at Irland ved å spesielt tilrettelegge for ett selskap har gitt ulovlig statsstøtte, noe som ikke er forenlig med frihandelsavtalen i det indre markedet. 

Skatteparadiser

Mange selskaper har liknende arrangementer med datterselskaper i Irland spesielt siden landet har lagt tilrette for kostnadsfrie pengetransaksjoner til andre europeiske land. Det gjør at overskudd kan sluses til skatteparadis som de Nederlandske Antiller via Nederland, eller til Luxemburg.

Den spesielle og kontroversielle selskaps-konstruksjonen som er under granskning, gjør at utenlandske foretak oppretter irlandske datterselskap for deretter å overføre immaterielle rettigheter eller lisensiere intellektuelle eiendeler. Det gjør at fortjeneste opparbeidet innen EU (og andre regioner) kan avregnes mot forsknings-, utviklings- og finansieringskapitalkostnader som morselskapet pådrar seg. 

Apple reagerer

Apple-sjef Tim Cook sier i et åpent brev at selskapet vil anke avgjørelsen, og det samme har Irland antydet. Selve prosessen kan fremdeles pågå i mange år før et endelig resultat foreligger. 

Via Reuters og EU