MACWORLD:

Foto: DALL-E 3

Apple saksøker EU

Vil ha reversering av gebyr i størrelsesorden €1,8 milliarder for brudd på konkurransereglene.

Publisert

EU tok side med Spotify og ila Apple en sanksjon på ikke mindre enn 20 milliarder kroner for brudd på konkurransereglene.

Dermed vil saken (trolig) komme opp for den øverste domstolen i Den europeiske unionen: EU-domstolen i Luxembourg. 

Boten ble utstedt på bakgrunn av en klage fra svenske Spotify, og går blant annet på "anti-steering"-klausulen som Apple håndhever på AppStore.

Bestemmelsen hindrer Spotify i å lenke brukere fra iOS-appen over til nettsiden deres for å tegne abonnement der. EU har konkludert med at denne adferden er konkurransehemmende til skade for forbrukeren. 

I tillegg har Apple fordelen av å slippe å betale 30% av omsetningen fra salget i AppStore til seg selv - ikke overraskende. Dette har også ført til svensk harme, selv om gebyret faller til 15% over tid. Det skal nevnes at også Google tar slikt gebyr for salg gjennom Google Play.

Apple kunngjorde allerede i mars at selskapet kom til å gå til rettslige skritt over vedtaket, og nå er stevningen sendt inn. 

Fight! 

Via Bloomberg