LITEN EFFEKT: Bøtene Apple får for dårlig samarbeid med nederlanske datamyndigheter har tilsynelatende lite effekt. (Foto: Unsplash)
LITEN EFFEKT: Bøtene Apple får for dårlig samarbeid med nederlanske datamyndigheter har tilsynelatende lite effekt. (Foto: Unsplash)

Ny bot til Apple på 5 millioner euro

Det er den femte ukentlige boten Apple har fått i konflikten med Nederland.

Det nederlandske datatilsynet gir for femte uke på rad ny bot til Apple, melder TechCrunch. Apple anklages for å sette opp barrierer heller enn å tilby løsninger i krangelen om tredjepartsbetaling i App Store.

Det er nå gitt ut 25 millioner euro i bøter til Apple, og i verste fall kan summen øke helt opp til 50 millioner euro. Det nederlandske datatilsynet sier at med Apples dominerende posisjon i markedet, så har de ekstra ansvar opp mot både forbrukere og samfunnet generelt. Kravene om at tredjeparts-applikasjoner skal kunne tilby egne betalingsløsninger er støttet av en rettskraftig dom i Nederland, fra 2021.

EU: Apple betaler seg ut

Margrethe Vestager, som er sjef for konkurransetilsynet i EU, påstår at Apple heller betaler bøtene enn å etterkomme kravene fra nederlanske myndigheter. I en tale sier Vestager at enkelte gatekeepers vil forsøke å betale seg ut av krav om rettferdighet i markedet, og bruker Apples oppførsel i Nederland som eksempel.

Med Digital Markets Act (DMA) på trappene i EU, kan bøtene for å bryte regler for store plattformer være så høye som ti prosent av et selskaps årlige overskudd. Da kan boten Apple står ovenfor øke fra 25 millioner euro til nærmere 25 milliarder euro, noe som kanskje er mer avskrekkende enn dagens bøter.