EU: Apples filial i Irland betjener både Europa, Afrika og Midt-Østen (Foto: Apple, fra en av deres lokasjoner i Irland)

EU tapte for Apple og Irland i skattesak

Den europeiske unionen ønsker å tildele Apple en skattesmell på 13 milliarder Euro (138 mrd. kroner), men tapte etter en anke til EUs nest-høyeste rettsinstans. Mange tror likevel at EU vil kunne vinne frem med en anke.

Publisert Sist oppdatert

Det var ikke så mye det at Apple vant som at EU tapte det som ser ut til ikke å være siste ord i den famøse skattesaken som står om 13 milliarder Euro.

Det er mye penger i en tid der mange land sliter med finansene og arbeidsledighet i forbindelse med korona-epidemien.

EU vs. Apple

Saken daterer seg tilbake til 2017 da EU sendte en etterliknet skatteregning til Apple for en lengre periode. Det skulle vise seg at Apple har nytt godt av fordelene de irske staten har tilkjent selskapet i bytte mot at det europeiske hovedkvarteret ble plassert i landet - nærmere bestemt i Cork.

Striden står om ikke hvorvidt Irland som land har anledning til å ha lavere selskapsskatt enn andre EU-medlemsland, men hvorvidt man har gitt Apple urettmessige fordeler som ikke andre ville kunnet få - i Irland, eller andre EU-land. Med andre ord ulovlige, konkurransevridende subsidier.

Både Apple og Irland har anket saken, men nå har altså domstolen konkludert med at EU ikke har hatt en god nok sak - eller ihvertfall ikke argumentert godt nok for sitt syn. Det ventes generelt at EU vil anke dommen til unionens høyeste rettsinstans - Den europeiske unions domstol.

Liknende saker har versert eller er fremdeles oppe i systemet, inkludert mot Starbucks og Nike.  

Apple er verdens største skatteyter, og hevder selv at selskapet har betalt all skatt den er skyldig. Det er nok riktig, men det ser også ut til at selskapet har konstruert sine irske holdings slik nesten all profitt sluses ut av landet blant annet for å dekke FOU-kostnader gjennom særegne patent-rettigheter knyttet til hvilke land de immaterielle rettighetene er overført til. 

Tilbake i 2017 publiserte Apple sitt syn på saken, som du kan lese her. Sjekk ut et nyhetsinnslag på DW nedenfor.

Skatte-struktur og potensielle subsidier (Foto: EU)