BEDRE FLYT: Via systemet sD2 logistics skal APX Systems hjelpe flere etater, frivillige organisasjoner og private sykehjem i Oslo med å få bedre flyt og mindre papirarbeid. Her viser Jan Erik Evanger, daglig leder i APX Systems, og Fredrik Goborg, prosjektleder, frem terminalløsningen i innkjøpssystemet. (Foto: Øystein Barhaughogda/ APX Systems)
BEDRE FLYT: Via systemet sD2 logistics skal APX Systems hjelpe flere etater, frivillige organisasjoner og private sykehjem i Oslo med å få bedre flyt og mindre papirarbeid. Her viser Jan Erik Evanger, daglig leder i APX Systems, og Fredrik Goborg, prosjektleder, frem terminalløsningen i innkjøpssystemet. (Foto: Øystein Barhaughogda/ APX Systems)

APX Systems vant anbudsrunde

IT-BRANSJEN: Nå skal programvareselskapet levere digitalt lager-, logistikk- og inkjøpssystem til Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert

– For oss i APX Systems gir dette samarbeidet gode muligheter videre. Dette er en stor kontrakt, og løsningen vi har utviklet passer godt til andre store aktører. Det sier Jan Erik Evanger, daglig leder i APX systems.

Programvareselskapet vant nylig en anbudsrunde som ga dem kontrakt med Sykehjemstjenesten i Oslo om levering av logistikkløsninger.

Videreutviklet logistikksystemet

APX Systems spesialiserer seg på intelligente programvareløsninger for blant annet produksjon, lagerlogistikk, transport og helsehus.

Nå har de videreutviklet logistikksystemet sD2 logistics og den digitale innkjøpsfunksjonen med utvidet funksjonalitet, rettet mot ulike leverandører til Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Prislappen er på nærmere 40 millioner kroner, og det nye systemet vil bidra til mindre papirarbeid, bedre bruk av arbeidskraft, og god flyt av både varer og data. Det skriver APX Systems i en pressemelding.

Innkjøpsfunksjonen i logistikksystemet skal gjøre at man kan foreta bestillingerdirekte mot elektroniske varekataloger, og mottaket skal registreres direkte mot innkjøpsordren.

Ifølge Evanger gir det nye systemet lite rom for feil, samtidig som løsningen skal sørge for god flyt av varer og data, med få personer involvert i prosessen.

Vibeke M. Austria, prosjektleder i Sykehjemsetatens avdeling for kvalitet og utvikling tror at systemet vil bidra til forenklede arbeidsoppgaver for institusjonens ansatte.

– Elektronisk lagerstyring skal bidra til at vi etterlever samkjøpsavtaler og får økt bevissthet knyttet til gunstige produktvalg, og vil forbedre institusjonens totale kostnadseffektivitet. Frigjorte ressurser blant pleiepersonalet knyttet til varebestilling og -mottak vil kunne tilbakeføres til pleierelaterte arbeidsoppgaver, sier hun i meldingen.

Vinn-vinn-situasjon

Løsningen skal også være tilgjengelig for andre aktører i Oslo kommune. Noe Evanger mener kan gi programvareselskapet store muligheter for fremtiden.

Han trekker frem Oslo kommune som en foregangskommune, og forklarer at det som gjøres der gjerne betyr mye for hva slags løsninger andre kommuner benytter seg av. 

– I så måte kan det at vi vant dette anbudet gi APX systems et stort marked på sikt, sier Evanger.