DEBATT:

BEKYMRINGSVERDIG: Fire av ti spurte mener at hyppige jobbskifter er en av de største utfordringen for Norges it-sikkerhet. (Foto: Istock)

Hyppige jobbskifter blant it-ansatte er en gavepakke til hackere

Det er stor grunn til å være bekymret for hvordan underskudd på folk og hyppige jobbskifter påvirker alle deler av samfunnssikkerheten i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Norge mangler arbeidskraft, nærmere 53.000, viser NAVs bedriftsundersøkelse. Samfunnsdebatten retter stor oppmerksomhet mot mangler i helsesektoren. Dette påvirker tryggheten, robustheten og sikkerheten i samfunnet.

Teknologibransjen mangler også folk – ikke minst innenfor datasikkerhet. Og når det er mangel på folk skifter folk jobb hyppigere. 

Analyseselskapet Gartner mener at nesten halvparten av alle som jobber med cybersikkerhet vil skifte jobb innen ett år! 

Det er stor grunn til å være bekymret for hvordan underskudd på folk og hyppige jobbskifter påvirker alle deler av samfunnssikkerheten i Norge. 

I en undersøkelse på oppdrag fra Advania, sier halvparten av bedriftene at de ikke har gjennomført nødvendige tiltak internt for å hindre cyberangrep. Én av tre sier at det ikke er klart hvem i bedriften som har ansvaret for cybersikkerhet. Og de samme bedriftene sier i tillegg at de kun klarer å holde på sine beste ressurser fra en til seks måneder. Den samme trenden ser vi også når det kommer til vanlige it-ansatte. Bare én av tre jobber i samme bedrift i ett til to år. Denne stolleken er en gavepakke til hackerne fordi sikkerheten er særdeles sårbar ved stor gjennomtrekk av ansatte.

Denne stolleken er en gavepakke til hackerne fordi sikkerheten er særdeles sårbar ved stor gjennomtrekk av ansatte.

Fire av ti spurte mener at hyppige jobbskifter er en av de største utfordringen for Norges it-sikkerhet.

Hvem skal betale når hackerne kommer på besøk?

Når vi kombinerer hyppige jobbskifter og mangel på kompetanse innen cybersikkerhet med kunnskap om hva som skjer hvis angrepet kommer, blir vi skremt. 

Norske bedrifter er overveiende ikke godt forberedt på hackerbesøk. Over halvparten tror at det er skyleverandøren som skal dekke utgiftene med å gjenvinne dataene dersom hackerne har vært innom. Og det er ikke bare vi nordmenn som misforstår dette, vi ser den samme tendensen i våre naboland. Og mest oppsiktsvekkende er at når skaden har skjedd, da mener én av tre bedrifter at de skal sette ut sine it-tjenester. 

I dag selges it-innbrudd som en tjeneste, som en «software as a service».

Det er altså slik at mange bedrifter må oppleve at «huset brenner ned før man kjøper brannforsikring». Flere vil dessverre få seg en kostbar overraskelse. I dag selges it-innbrudd som en tjeneste, som en «software as a service». Det handler ikke om du får et innbrudd, men heller om når det skjer.