VIL VITE KONSEKVENSER: Karianne Tung sitter i Transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun vil ha grundigere analyse av muligheten med autonome kjøretøy, men også belyse de negative konsekvensene ved at mange mister jobben. Foto: Stortinget

Full fart for førerløst?

Skal autonome kjøretøy og skip utredes videre? Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å være uenige, men likevel enige...

Arbeiderpartiet ville utrede mulighetene og konsekvensene av autonome biler og skip. Regjeringspartiene sa nei. Nå er de enige om å være uenige, men de enige om at Norge må gripe mulighetene.

Det var i et møte i Stortingets Transportkomiteen at Arbeiderpartiet foreslo at regjeringen skulle starte en Norsk Offentlig Utredning (NOU) om forhold rundt autonome kjøretøy.

Flertallet i komiteen avviste forslaget fordi de mente at regjeringen har saken under kontroll.

- Det er ikke hensiktsmessig med nye og tunge utredninger nå, sier Høyres Torill Eidsheim som er medlem i komiteen.

Ikke godt nok belyst

- Vi fremmet forslaget fordi vi mener det er interessant å få belyst konsekvensene av autonome kjøretøy. Men det må ikke være en NOU. Men det må gjøres et arbeid, sier Arbeiderpartiets Karianne Tung og legger til:

- Det viktigste i forslaget vårt er at vi ba regjeringen finne ut av hvordan Norge kan ta en posisjon utviklingen, både som skipsfartsnasjon og med høy it-kompetanse. Og det er trist Høyre ikke vil være med på det.

- Vi er med på det, sier Torill Eidsheim, men legger til at analysen må tas underveis med det lovarbeidet som nå pågår.

- Vi må få fortgang i å legge forholdene til rette for autonome kjøretøy. Her mener flertallet i komiteen at regjeringen er godt i gang, sier Eidsheim videre.

 - Hvorfor mener du arbeidet haster?  

 - Det er bare å se et lite år tilbake hvor mange ikke engang visste hva autonome kjøretøy var. De som visste hva det innebar, bare hevet på øyenbrynene og mente det tilhørte fremtiden. Og nå er vi plutselig der, sier hun.

Karianne Tung mener imidlertid det blir for snevert å bare fokusere på lovarbeidet.

Vi vil absolutt ikke bremse utviklingen.

- Høyre og Frp har som vanlig en næringsnøytral tilnærming. Mens vi vil spiller på lag med næringen. Vi er verdensledende på skipsbygging og har meget gode teknologimiljøer, her ligger det store muligheter til å hevde seg internasjonalt, sier Tung som imidlertid er bekymret for at automatiseringen av transporten kan føre til at folk mister jobben.

- Vi må også ta innover oss at det er noen utfordringer. Dersom man i fremtiden ikke har behov for eksempelvis taxisjåfører eller lastebilsjåfører, så berører det samfunnsutviklingen, fortsetter Tung.

 - Hva kan politikere gjøre med det?

 - Her er det viktig å spille på lag med arbeidstakerne og sørge for omskolering slik at man kan kanskje kan få andre oppgaver innenfor samme bransje.

- Vil dere bremse utviklingen for å verne arbeidsplasser?

 - Nei, vi vil absolutt ikke bremse utviklingen, sier Karianne Tung.

Stortingsrepresentanten mener Posten er et godt eksempel på en bedrift som har taklet den digitale omstillingen godt.

- Selv om mange i Posten mister jobber, så har de tatt seg tid til en omstilling, gjennom for eksempel naturlige avganger som pensjon.

Det er ikke hensiktsmessig med nye utredninger nå.

- Lovverket er kjempeviktig for å legge til rette for den teknologiske utviklingen, men som politikere må vi også se på de samfunnsmessige konsekvensene, og det er her vi mener regjeringen har et for snevert perspektiv, sier Tung.

Analysere underveis

Når det gjelder eksempelet med Posten kommenterer Høyres Eidsheim at også hun mener prosessen har vært god, samtidig sier hun at også Posten kunne startet omstillingen tidligere.

- Jeg mener vi som politikere må legge til rette for utviklingen nettopp for å gi næringslivet mulighet til å starte omstillingen, sier Høyres Torill Eidsheim.

Men både Eidsheim og Tung er enige i at Norge er godt posisjonert i en automatisert fremtid.

- Vi er et høyteknologisamfunn og har et godt utgangspunkt på dette området, sier Eidsheim.

- Når ser vi de første selvkjørende bilene i ordinær drift?

- Det vil historien vise. Jeg vil ikke gjette for så å bli tatt på feil senere. Det som er sagt fra regjeringen er at vi ligger langt fremme. Og vi skal bli blant de første i verden som legger til rette for autonome kjøretøy, sier Torill Eidsheim.