DEBATT: 

TEKNOLOGI OG PRODUKTIVITET: Åpne kontorlandskap kan være både positivt og negativt. (Foto: Istock)

Optimering av det hybride arbeidsmiljøet

På norske arbeidsplasser er åpne kontorlandskap fortsatt populære. Selv om slike miljøer fremme kunnskapsdeling, samarbeid og sosialisering, opplever mange ansatte også forstyrrelser fra støyende elementer.

Publisert

Støyende elementer som inkluderer kontinuerlig bruk av arbeidsredskaper som printere, og kolleger som holder møter eller snakker i telefonen med kunder, kan gjøre det utfordrende å opprettholde fokus og kan føre til økt vanskeligheter med å konsentrere seg og forstyrrelser. Over tid kan dette ha en negativ effekt på produktiviteten. Både arbeidsgivere og arbeidstakere erkjenner behovet for å tilpasse arbeidsmetoder og hybridarbeidsmodeller for å imøtekomme ansattes behov og trivsel.

Selv om det kan være enkelt å skylde hele ansvaret på åpne kontorlandskap, er det også viktig å være oppmerksom på de verktøyene ansatte bruker gjennom dagen. Hvis ansatte er utstyrt med riktig teknologi, kan dette ikke bare fremme deres trivsel, men også bidra til en styrket bunnlinje gjennom økt effektivitet og produktivitet.

Støy til bry for hjernen

Hjernen bruker mye kapasitet når den bearbeider lyder fra digitale enheter, spesielt i støyende omgivelser som kontorer kan være. Hvis hjernen ikke klarer å sette lydene i kontekst eller få dem til å gi mening, oppleves det som støy. Man tenker ikke nødvendigvis over at dette er en betydelig belastning som kan skade våre kognitive ressurser, evnen til å lytte effektivt og ikke minst vår generelle trivsel.

Dorthe Krogh Jensen i Epos (Foto: Epos)

Det er primært et spørsmål for ledelsen å opprettholde engasjementet blant de ansatte, selv når deres energinivå faller. Derfor er det avgjørende at ledere investerer i teknologier som støtter hjernen, og ikke utfordrer den. Dette gir de ansatte muligheten til å yte sitt beste og bidrar til å opprettholde et sunt arbeidsmiljø. ANC-teknologier (Adaptive Noise Cancellation) kan øke brukernes effektivitet med opptil 40%. Ved å redusere den energien vi bruker på å lytte med opptil 67%, gir disse teknologiene oss mulighet til å forbedre vår konsentrasjon og fokusere mer effektivt på oppgaver.

Løsninger og produkter som er basert på teknologi med utgangspunkt i hvordan hjernen naturlig prosesserer lyd, støtter brukernes kognitive funksjoner ved å redusere ytre forstyrrelser og fremme konsentrasjon, noe som fører til forbedret effektivitet.

Vi gjennomfører flere hybridmøter

Vi tilbringer betydelig mer tid på hybridmøter enn tidligere. Ifølge den nyeste Microsofts Work Trend Index Survey for 2022 har den gjennomsnittlige Teams-brukerens ukentlige møtetid faktisk steget med hele 252%  siden februar 2020.

Under disse hybridmøtene er det flere forstyrrende lyder fra både mennesker, bærbare datamaskiner, høyttalere, for ikke å nevne bakgrunnsstøy. Dette kan resultere i et forstyrrende lydmiljø som kan utfordre alle sin konsentrasjon.

Når man organiserer virtuelle møter, er det avgjørende at de flyter jevnt og uten forstyrrelser. Teknologi spiller en viktig rolle i dette, så ledere må sørge for at møteromsteknologien fanger opp stemmene til alle deltakerne, uansett størrelsen på rommet eller antallet deltakere.

Det er heller ikke uvanlig at møter nå starter fem minutter senere enn planlagt. Årsaken er vanligvis ikke at deltakerne er forsinket, men heller tekniske utfordringer som lyd- eller kameraproblemer, som påvirker starttidspunktet. Når møter begynner med slike utfordringer, kan det skape et forstyrrende miljø som svekker konsentrasjonen.

For å sikre at ansatte har den passende teknologien tilgjengelig så snart de går inn i et møterom, enten det er fysisk eller virtuelt, er det avgjørende å sikre at teknologien ikke bare er tilgjengelig, men også integrert på en måte som fremmer effektivitet og problemfri kommunikasjon i ulike møte- og arbeidsmiljøer.