ROBOTER: Maskinlæring eller kunstig intelligens kan utvikles slik at flere funksjoner kan erstattes av digitale assistenter, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Står regnskapet for fall?

KRONIKK: Av alle bransjer som er under endring som følge av digitalisering og robotisering, er kanskje regnskapsbransjen den mest utsatte, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Regnskap og økonomistyring har blitt langt mer digitalt enn det en gang var, men det utføres fortsatt mange manuelle prosesser. Disse prosessene vil automatiseres, fordi det finnes teknologi som kan utføre de raskere og mer nøyaktig.

Regnskapsførere er i stor grad opptatt av å jobbe med korrekthet og med to streker under svaret. Så lenge det kan være to streker under svaret, vil oppgaven kunne erstattes av smart automatikk.

I tillegg til at oppgaver og prosesser automatiseres fordi bedrifter trenger å bli mer effektive og konkurransedyktige, er også myndighetene en viktig pådriver. Et eksempel på dette er SAF-T, en digital innrapporteringsstandard, som sannsynligvis vil være obligatorisk fra 2018.

Et annet begrep som kan påvirke bransjen er blockchain, som er blitt omfavnet av store aktører som IBM og EY. Blockchain er grunnen til at virtuelle valutaer som Bitcoin og Ethereum har vokst seg store. I hovedsak en det en teknologi som lagrer, verifiserer og distribuerer informasjon gjennom en kjede som er felles og synlig for alle i sanntid. En transaksjon vil utføres direkte mellom partene som deltar, uten å benytte et mellomledd. En blokkjede vil dermed kunne erstatte institusjoner som vi i dag trenger for å skape tillit mellom parter.

Et eksempel er ved overførsel av penger. I dag er vi avhengig av en part vi stoler på for å gjennomføre en slik transaksjon. Dette vil medføre at transaksjonskostnader blir redusert betydelig og for bransjen vil arbeid med avstemming reduseres betraktelig.

Regnskap Norge går så langt som å stille spørsmål om det tradisjonelle bokholderiet opphører med innføring av blockchain. Går vi fra det doble bokholderiet til trippel bokføring med blockchain?

Videre vil maskinlæring eller kunstig intelligens utvikles slik at flere funksjoner kan erstattes av digitale assistenter. Apple har Siri, Amazon har Alexa og norske Sticos har @else. Det er bare et spørsmål om når regnskapsbransjen får assistenter til å ta seg av bilagshåndtering, fakturering eller lønnskjøring. Snart er det ikke lenger lønnsomt å sende slike oppgaver til andre land med lavere timepris. Roboter krever ingen timelønn, tar ikke ut ferie og ringer aldri inn syke.

Går vi fra det doble bokholderiet til trippel bokføring med blockchain?

Regnskapsføreren på sin side må i større grad forstå ledelsens ambisjoner og utfordringer og innta rollen som rådgiver. I stedet for å fokusere på rapportering må regnskapsføreren analysere og utfordre ledelsen på både strategiske og operative veivalg. Dette betyr at bransjen i fremtiden vil ha flere ansatte med kompetanse innenfor rådgivning og it fremfor ren økonomibakgrunn.

Jeg er overbevist om at utfordringen i fremtiden vil være å ta i bruk disse teknologiene på en god måte. For bedrifter og organisasjoner betyr det at valg av løsninger og tjenester må drives av forretningsmodeller fremfor funksjonelle ønsker.

Stian Brandvold er salgsdirektør i View Ledger.