IKKE BEKYMRET: Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum, er ikke redd for at de førerløse bilene skal gjøre kjørelærerne overflødige. Foto: Toralv Østvang
IKKE BEKYMRET: Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum, er ikke redd for at de førerløse bilene skal gjøre kjørelærerne overflødige. Foto: Toralv Østvang

Sjåførlærere uten jobb?

Hva skjer med sjåførlærerne når bilene kan kjøre selv?

Størsteparten av publikum på seminaret på Lillestrøm om selvkjørende biler var sjåførlærere. De havnet i sentrum av debatten.

Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum, bransjeorganisasjon for sjåførlærerne, sa han ikke var bekymret for jobben.

– Sjåførlærerne vil være sentrale lenge, og dessuten blir det jo en del nytt å lære bort, sa Ohrvik.

På spørsmål om sjåførlærerne var forberedt på en fremtid med selvkjørende biler, svarte imidlertid Ohrvik nei.

– Ingen er forberedt på fremtiden før den er der, fastslo han.

Møte med førerløse biler

Ohrvik mente det vil bli en stor utfordring at man veksler på at bilen kjører selv og at føreren overtar. Det blir også en utfordring for folk som kjører selv, å finne ut hvordan de skal forhold seg til førerløse biler de møter i trafikken.

Ingen er forberedt på fremtiden før den er der.

Mange biler har i dag teknologi for automatisk lukeparkering, men kjørelærerne opplever ofte at elevene kvier seg for å bruke automatikken. Da vil de vel kvie seg enda mer for å overlate styringen til bilen i 100 kilometers fart på motorveien, ble det sagt.

Sjåførlærerne påpekte også at det alltid vil finnes veier som ikke egner seg for førerløse biler. Mange må fortsatt regne med en grusvei uten kant- og midtstripe den siste biten frem til hytta, og vinterstormer og snøkov skaper også utfordringer, selv om avhengigheten av visuelle siktepunkter blir stadig mindre.

Brukerne av de førerløse bilene må være skolert og ha erfaring i å håndtere slike forhold i lang tid fremover, mener kjørelærerne.