ERP: Andreas Ystgaard Tjemsland er glad for tilliten BDO får av Lovdata når de har valgt nye systemer. (Foto: BDO)

Lovdata velger ny ERP-leverandør

Lovdata har valgt BDO som leverandør av ERP, CRM og støttesystemer.

– Vi takker Lovdata for tilliten, og er glade for at valget falt på oss i BDO, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for Regnskap i BDO.

Tre leverandører var med i en lukket anbudskonkurranse da Lovdata søkte en «samarbeidspartner for fremtiden» av tjenester inn i sitt ERP-prosjekt i mars i år.

BDO ble valgt etter en totalvurdering på blant annet forståelse av kundens behov nå og fremover, kvalitet i leveransen og tilbudt kompetanse.

Forprosjekt med opsjon

Leveransen BDO i første omgang skal levere er et forprosjekt for å finne de løsningene og digitale plattformer som passer Lovdata best. Så er det en opsjon på å gjennomføre hovedprosjektet med implementering til høsten.

– Lovdata har vært veldig presise i sin kravspesifikasjon og det legger gode rammer for forprosjektet. Vi tilbyr stadig oftere et forprosjekt til nye kunder, så får vi en god gjennomgang av hvilke systemer og tjenester som passer dem aller best. Det er lettere å treffe riktig når vi lærer kunden bedre å kjenne, sier Ystgaard Tjemsland.

Alltid spennende

Johan Pettersson i BDO Regnskap og kundeansvarlig for Lovdata sier han ser frem til å begynne å jobbe med Lovdata.

– Det er alltid spennende å jobbe med nye kunder. Vi vil jobbe for å tilstrebe at de skal få den støtten de trenger og litt til. Vi strekker oss alltid langt for at kundene skal bli fornøyd, sier Pettersson.

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.