OFFENTLIG SKY: Tietoevry er klare for å styrke sin satsning på offentlig sektor. Her ved Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Connect Norway. (Foto: Tietoevry)

Skal bruke 100 millioner på å få Bodø opp i skyen

Tietoevry har vunnet avtale med Bodø kommune om leveranse av en fleksibel og skalerbar offentlig skytjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Kontraktens verdi er på godt over 100 millioner kroner.

I tillegg til at Bodø kommune får en moderne, fleksibel og skalerbar offentlig skytjeneste, medfører avtalen også en reduksjon i kommunens faste kostnader til infrastruktur og datarom, økt deltagelse i markedsutviklingen på flere områder, inkludert området for sikkerhet.

– Plattformen vil gi god støtte for framtidsrettet kommunal tjenesteproduksjon for innbyggerne i kommunen. I tillegg vil den være et godt verktøy for kommunens egne medarbeidere med høy grad av standardiserte tjenester, sier kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune.

Foregangskommune

Evi Seljevoll i Tietoevry er svært glad for avtalen med Bodø kommune og sier at selskapet med dette styrker deres satsing på offentlig sektor.

– Bodø blir med dette en foregangskommune i transformasjonen til offentlig sky. Med vår kompetanse på innovasjon og fremtidsrettet teknologi ser vi fram til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter kommunens overgang til en skybasert arkitektur, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge.

Tietoevry ble tildelt kontrakten på bakgrunn av best balanse mellom pris og kvalitet ut fra tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Kommunen la vekt på arkitektur og skyløsning, spesielt i lys av applikasjonsdrift og klientdrift. Sikkerhet er også vurdert, samt kvalitet på helpdesk og selvbetjeningsløsninger.

Avtalen har en varighet på 3 år med mulighet for årlig forlengelse i ytterligere 3 år.