PROGRAMVAREDEFINERT: Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services, har levert nytt datasenter til Sporveien i Oslo. (Arkivfoto: Pressefoto Thebplan)

Moderne datasenter på skinner

Sporveien tar i bruk programvaredefinert datasenter for å løse dagens og framtidens oppgaver.

Før jul i fjor valgte Konsern-IT i Sporveien Core Services som leverandør av design og implementering av ny virtualiseringsplattform for it-tjenestene. Nå er nytt programvaredefinert datasenter helt ferdig og i drift.

Kostnader og skalering

– For oss var det viktig å velge en løsning som er kostnadseffektiv, har lav kompleksitet og samtidig er fleksibel med muligheter for utvidelser både med funksjonalitet og kapasitet, sier Ingvill Grønli, Leder for Konsern-IT i Sporveien AS.

– Core Services hadde konsulenter med svært høy kompetanse og bred erfaring fra tilsvarende prosjekter.

Sporveien AS i Oslo er den største kollektivtransportbedriften i Norge, med mer enn 260 millioner enkeltreiser i 2017 via trikk, T-bane og buss i Oslo. Det vil si en reise for hver innbygger i de fire neste storbyene i Norge hver dag.

Forenkling og spisskompetanse

Core Services mener leveransen demonstrerer at de er en spisskompetanseleverandør for denne type datasenter.

– Forenkling og automatisering av IT driften er nødvendig for å kunne møte behovene fra brukerne og virksomheten, både med hensyn til kost og effektivitet. For å lykkes med disse løsningene kreves det spisskompetanse og erfaring, sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services i en pressemelding.

– Vi ser alt for ofte at IT avdelinger ønsker å designe og implementere SDDC-løsningene selv. Med knapphet på tid trekker disse prosjektene ofte ut i tid og gevinstene uteblir.  Vi vil anbefale å forankre disse prosjektene høyt i organisasjonen, samt velge en strategisk samarbeidspartner for implementering.