KIRKELEVERANDØR: Med avtalen med Den svenske kirken krysserer denne norskutviklete teknologien landegrensene, sier Torben Kristensen. (Foto: Tieto)

Tieto til kirken

Den svenske kirken får digital saksbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Tieto har inngått en femårig avtale med den svenske kirken om å digitalisere virksomhetens dokumenthåndtering og saksbehandling, ifølge pressemelding.

Den svenske kirken har 6,5 millioner medlemmer og 35.000 folkevalgte. Den nye løsningen skal gi de ansatte muligheten til å jobbe mer mobilt, strukturert og effektivt.  

Fortsatt blyant og papir

– Vi har en veldig geografisk spredt organisasjon og opp til en tredjedel av våre menigheter benytter fortsatt blyant og papir til å registrere sin korrespondanse. Nå skal det bli en endring på dette, sier Magnus Edin, som er prosjektleder i den svenske kirken.

Tietos løsning Public 360° innebærer en gradvis overgang til digital forvaltning av alt fra innkommende saker til saksbehandling og dokumenthåndtering. Systemet er lett tilgjengelig og kan brukes på mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Dette skal bidra til å strømlinjeforme medarbeidernes arbeidsprosesser, redusere administrasjonstiden og frigjøre virksomhetens ressurser til andre oppgaver.

– Det betyr mye for oss. Dokumenter og avtaler vil bli behandlet samlet og elektronisk. I tillegg vil merknader, referater og møtedokumenter distribueres til folkevalgte gjennom en felles løsning, sier Magnus Edin.

Frivillig

I første omgang rulles løsningen ut til 15 enheter med rundt 700 brukere i organisasjonen. Implementeringen startes i fjerde kvartal 2016 og skal være ferdig innen sommeren 2017. Det er opp til hver enkelt menighet å bestemme om de ønsker å bli med på løsningen. Løsningen blir levert med tilhørende tjenester, vedlikehold og support.

– Vi er svært fornøyd med at den svenske kirken gir oss denne tilliten. Dette er et viktig strategisk samarbeid som vil styrke vår posisjon i det nordiske markedet når det gjelder å digitalisere de viktigste arbeidsprosesser og fornye organisasjoner. I tillegg er vi veldig stolte over at norskutviklet teknologi vokser utover Norges grenser, sier Torben Kristensen, som leder forretningsenheten Software Innovation i Tieto.

Leveransen er basert på Software Innovations standardløsning Public 360° for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. Software Innovation ble kjøpt av Tieto i fjor.