KOSTNADSSPREKK: Det er lett å miste oversikt over kostnader i skyen. (Foto: Istock)

I skyen kommer sannhetens øyeblikk en gang i måneden

LEDER: Fakturaen fra skyleverandøren er stedet der teknologi virkelig møter forretning.

Svært få liker å snakke om det, men en god del norske bedrifter har allerede blitt overrasket over sluttsummen på regningen fra skyleverandøren. Eller for den saks skyld fakturaene fra skyleverandørene, for de som har mer enn en. Samme hvordan man snur og vender på det, er avregningen et svært konkret møtepunkt mellom it og forretning.

Før i tiden investerte man i maskin- og programvare, og brukte løpende ressurser på å utnytte investeringene best mulig i tråd med overordnede forretningsmål. I skyen eier man bare egne data. Resten leies. Bruk av maskinkraft, programvare og lagring har blitt variable kostnader som kan og bør skalere i takt med forretningen.

En gang i måneden kommer det faktura fra skyleverandøren. Det er rene kostnader som går rett på bunnlinjen i forretningen. Aktiviteten i it-avdelingen har blitt mye mer transparent enn tidligere, og behovet for å knytte it-kostnader direkte opp mot forretningsinitiativ øker.

Det er ikke like lett for alle. For det første må man ha en helt annen kontroll på hva man foretar seg enn tidligere. Hvem som skal ha lov til å spinne opp hva slags instanser. At instanser som ikke er i bruk faktisk stenges ned etter bruk. Testing, som man tidligere kunne kjøre så mye man ville på den nedbetalte serveren, har blitt en variabel kostnad.

I skyen til Amazon Web Services er det mer enn 500 forskjellige instanser å velge mellom. Grunnen til det høye antallet, er at de instansene er skreddersydd forskjellige behov. Noe kan leies så det bare er oppe akkurat når det er i bruk. Men jobber som likevel må stå oppe hele tiden og levere minimal forsinkelse, er billigere å leie på månedsbasis. Fleksibiliteten gjør det mulig å optimalisere på kost. Ulempen er at det kan være dyrt å velge feil.

Det er langt fra sikkert at det er enkelt å finne ut hva som er årsaken når summen på fakturalinjer overstiger forventningene med et to-, tre- eller firesifret prosenttall. Det finnes kontrollmekanismer, og det er mulig å merke instanser og ressurser i skyen, slik at kostnader havner riktig sted i regnskapet når avregningen kommer.

Men da må man faktisk gjøre det, og organisere seg for både å følge med og agere når varselsflagg heises underveis i perioden.

Det er det ikke alle som tenker på før etter at de første fakturaene kommer. Særlig de som tar med seg kulturen fra datarommet der den eneste variable kostnaden var strømforbruket.

De kan gå mot en hard landing i skyen.