SATSER PÅ SKY: Med 51 prosent eierskap i Pundit Consulting kjøper Nova Consulting Group seg inn i nettskyen. (Illustrasjon: Istock)

Nova kjøper seg inn i Pundit

Det nyetablerte konsulentselskapet blir skyeksperten i Nova Consulting Group.

Pundit Consulting er ikke engang ett år gammelt, som med sine seks ansatte og et fokus på tjenester med Microsoft Azure ble etablert høsten 2015. Nå har Nova Consulting Group, av tilsammen seks it-konsulentselskaper med nisjefokus innenfor hvert sitt område, overtatt 51 prosent av aksjene i Pundit.

De andre selskapene er Epinova, Novanet, Northern Beat, Pointtaken og Novacare. Selskapene har tilsammen 110 ansatte, og omsatte for 145 millioner kroner i 2015. Nova har hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor i Trondheim. 

Pundit Consulting gir selskapet foten innenor skytjenester. 

- Vi har over en periode fulgt modningen av skyteknologi og sett et økende behov for skykompetanse fra våre kunder og i markedet generelt. Høsten 2015 bestemte vi oss derfor for å bygge mer kompetanse innenfor dette spesifikke området, opplyser Geir Allan Hove, daglig leder i Nova Consulting Group.

Nå skal Pundit, sammen med sine nye kollegaer, levere kompetanse på nettsky med Azure og Office 365. Pundit-sjef Daniel Torres tror det nye samarbeidet vil gi frukt for begge selskapene.

- Vi ser store muligheter til å levere ekspertkompetanse på Microsoft System Center, Azure, Office 365 infrastruktur og automatisering gjennom egne kunder og Nova Consulting Group sine kunder, sier Torres.