STÅ SAMMEN: Leverandører og virksomheter kan stå sammen for å gjøre bærekraft til en prioritert og integrert del av samarbeidet, skriver Stefan Brechling Larsen i Lenovo i dette innlegget. (Foto: Istock)
STÅ SAMMEN: Leverandører og virksomheter kan stå sammen for å gjøre bærekraft til en prioritert og integrert del av samarbeidet, skriver Stefan Brechling Larsen i Lenovo i dette innlegget. (Foto: Istock)

Leverandørene spiller en viktig rolle for virksomheters grønne bunnlinje

Debatt: Skal bærekraft være vinn-vinn både for virksomhetenes og klimaets bunnlinje, krever det at virksomheter og leverandører arbeider tettere sammen – særlig når det dreier seg om Scope 3-utslipp.

Publisert

Så godt som alle selskaper jeg er i kontakt med gjennom mitt bærekraftsarbeid for Lenovo, har en ambisjon om å redusere CO2-avtrykket sitt. Det kan se enkelt ut på papiret, men det er ofte vanskelig å holde styr på. Dette gjelder ikke minst de såkalte Scope 3-utslippene, som er indirekte utslipp andre steder i verdikjeden, utenfor virksomhetens kontroll, men samtidig direkte knyttet til egne aktiviteter.

Det er ikke viljen det står på. Problemet er at virksomhetene mangler kunnskap om hvordan innkjøpene deres – i mitt tilfelle it-investeringer – bidrar til Scope 3-utslippene og hva de kan gjøre for å redusere dem. Det er her leverandørene kommer inn i bildet.

Som leverandører har vi inngående kunnskap om både produksjon, leverandørkjeder og potensialet for å drive sirkulært. Den kunnskapen kan og må vi dele med kundene våre. Vi må bli flinkere til å møte den enkelte virksomhets bærekraftsmål.

Denne dialogen er også en kjærkommen mulighet for virksomhetene til å vurdere hvordan de kan bli enda bedre til å integrere bærekraft i sin forretningsmodell, slik at klimahensyn ikke blir en hindring, men en vinn-vinn-situasjon både for miljøet og for virksomheten.

 Det er særlig på tre områder jeg mener leverandører og virksomheter kan stå sammen for å gjøre bærekraft til en prioritert og integrert del av samarbeidet.

Vi må bli flinkere til å møte den enkelte virksomhets bærekraftsmål.

1) Et eksternt perspektiv: Det er ikke alltid den riktige løsningen finnes internt i virksomheten. Derfor kan det være behov for et eksternt perspektiv enten fra forbrukere, kunder eller tredjeparter som kan peke på forretningsmuligheter. I Lenovo har vi blant annet gjennomført bærekrafts-workshops med kundene våre. Vi ser at når vi involverer kundene i prosessen med å utvikle bærekraftige tiltak for begge parter, kan vi lage nye skreddersydde løsninger som kommer både oss, kundene og klimaet til gode.

2) Mer klimavennlig transport: Flere leverandører er allerede i gang med å revurdere måten de produserer, transporterer og resirkulerer produktene sine på. Vi ser at flere lokaliserer produksjonen nærmere hjemmemarkedene. De ser også på transportløsninger som gjør det mulig å frakte gods med skip istedenfor med fly, eller å tilby alternativer til dagens drivstoff, som for eksempel Sustainable Aviation Fuel (SAF).

3) Resirkulering av it-utstyr: Det er fortsatt et enormt potensial knyttet til resirkulering av utgått it-utstyr, komponenter og materialer. Og her må IT-bransjen, og aktører som Lenovo, samarbeide enda nærmere med kunden om å finne gode løsninger. For hverken vi eller kloden har råd til at ressurser og verdifulle materialer går til spille. En FN-rapport fra 2020 anslår at vi allerede i 2030 vil kaste inntil 74 millioner tonn it-avfall hvis vi ikke tar grep nå.

Å legge om forretningsmodeller, verdikjeder og måter å jobbe på for å redusere virksomhetens CO2-avtrykk, er i utgangspunktet en krevende øvelse. Men hvis leverandørene og deres kunder kan samarbeide om løsninger som ikke bare har en positiv klimaeffekt, men som også representerer en smartere og mer lønnsom måte å drive forretning på, da senker vi terskelen og øker muligheten for å nå de klimamålene verden har satt seg. Og det mener jeg vi alle tjener på.