BÆREKRAFT: Raphael de Perlinghi hos Targus mener bærekraft bør ha større fokus hos bedriftene. (Foto: Targus)
BÆREKRAFT: Raphael de Perlinghi hos Targus mener bærekraft bør ha større fokus hos bedriftene. (Foto: Targus)

Fakta om bærekraft du sannsynligvis ikke kjenner til

KOMMENTAR: Økt press fra myndigheter og forbrukere har flyttet bærekraft høyere opp på agendaen for bedrifter over hele verden.

Publisert Sist oppdatert

En langvarig oppfatning bland mange bedriftsledere er at bærekraft bare er en rute som må krysses av på en lang liste over selskapers sosiale ansvarsinitiativ. Denne tilnærmingen er ikke en forsvarlig løsning, og uten bærekraft knyttet til hvert aspekt ved virksomheten kan disse initiativene raskt falle fra hverandre mens selskapet blir utsatt for kritikk. Vi har allerede sett selskaper som Volkswagen tape kredibilitet etter å ha ført sine kunder bak lyset når det gjelder utslipp. 

Å engasjere seg i bærekraft, uansett om det handler om miljø, etikk eller sosialt ansvar, er en enorm forpliktelse. Den beste måten å gjøre det på, er å innlemme disse faktorene i selskapets overgripende strategiske beslutningstaking.

I denne artikkelen undersøker vi noen av de vanligste misoppfatningene som dukker opp når man legger ut på en bærekraftig reise, og hvordan bedrifter kan navigere i bærekraftjungelen.

Plastflasker er ikke så lett tilgjengelige som man tror

Når vi tenker på gjenvinning forestiller vi oss fjell av plastflasker som flyter omkring i elver og deponier over hela verden. Derfor er det ikke så rart at forbrukere har vanskelig for å forstå hvorfor ikke flere bedrifter gjenbruker plastflasker i sine produkter.

Virkeligheten er likevel en annen, for selv om det finnes massevis av plastflasker kan råvarene som trengs for å produsere gjenvunnede produkter være vanskelig å få tak i. Den viktigste grunnen til dette, er at det bare finnes et begrenset antall fabrikker over hele verden som har kapasitet og ressurser til å forvandle disse flaskene til materiale som kan gjenvinnes.

Plastflasker gjennomgår en lang reise før de kan gjenvinnes i andre former. Flaskene strimles først til små flak som må polymeriseres til plast-chips. Disse chippene varmes deretter opp, og tvinnes til garn som er formbart og bøyelig. Garnet kan deretter brukes til å lage mange ulike produkter, som for eksempel vesker og klær. Alternativene er nærmest uendelige!

Bærekraftig produksjon kan være lønnsomt

Vi hører ofte fra forhandlere at bærekraftige produktserier rett og slett ikke er lønnsomme på grunn av kostnadene til gjenvinning, innhenting av materialer, sikring av miljøvennlig produksjon, pakking, levering og listen bare fortsetter. Men faktum er at en undersøkelse gjort av Economist Intelligence Unit (EIU) viser at 57 prosent av toppsjefer mener at nytten av å gjøre en innsats for å oppnå bærekraft veier opp for kostnadene.

Samtidig vil alle fremtidsredde bedrifter være klar over at bærekraftig produksjon og arbeid er en langsiktig forpliktelse: Et tankesett som på lang sikt kan resultere i mange fordeler for selskapet – alt fra høyere verdi for aksjonærene til mer positiv varemerkeoppfatning – og alt dette fører til lønnsomhet.

Nøkkelen er å forstå at bærekraft er et langsiktig mål, og ikke et kortvarig insentiv. Å endre tankegang slik at man ser på dette som en forpliktelse for fremtiden, kan gjøre hele forskjellen.

Forbrukere bryr seg ikke om sertifiseringer

Som forhandlere og produsenter er vi godt kjent med sertifiseringer som Global Recycling Standard, og de høye kravene til å ta ansvar som disse sertifiseringene legger på bedrifter når det gjelder bærekraftige metoder. Disse sertifiseringene hjelper forbrukere og aksjonærer til å forstå at bedrifter har gjennomgått tredjepartssertifisering, for å sikre at de faktisk holder hva de lover når det kommer til miljøansvar.

Men vet og forstår vanlige forbrukere hva disse sertifiseringene betyr? Og enda viktigere – bryr de seg om at en veske eller et par sko de nettopp har kjøpt, følger sertifiseringene og regelverket?

Det korte svaret er nei. En gjennomsnittlig forbrukers kjøpsavgjørelse blir hovedsakelig påvirket av pris, praktiske egenskaper og varemerkelojalitet. Ansvaret ligger da på selskapet for å ikke bare sikre at forbrukerne lærer om disse sertifiseringene, men også for å forsikre seg om at produktene deres er like nyttige som de er bærekraftige.

Bedrifter som ikke er på miljøtoget tar en enorm risiko

H. Lee Scott, president og CEO for Wal-Mart, sa det best: ”Bærekraft er den suverent største forretningsmuligheten på 2000-tallet, og kommer til å være den neste kilden til konkurransefordeler.” Dette sitatet er aktuelt for en hvilken som helst bedrift i dag.

Altfor ofte ser vi bedrifter gjøre forandringer kun når de kjenner seg truet – men da kan det allerede være for sent. Ta bilbransjen som et eksempel. Før Tesla kom på banen med sine revolusjonerende løsninger, hadde de andre produsentene få innovative satsinger. Dermed lå de allerede for langt etter.

Slik er det med bærekraft også. Både globalt og lokalt i EU ser vi beslutningstakere vedta tiltak for å øke miljøstandarder. Som et foretak er det siste du vil å bli hengende etter når disse initiativene blir mer utbredte – og det er bare et tidsspørsmål når det vil skje.   

Når vi ser på bedrifter som har eksistert lenge, har bærekraft sjeldent stått på agendaen eller vært en prioritet. Det er forståelig at det kan være vanskelig for disse selskapene å gjøre en bevisst forandring mot mer bærekraftige metoder, og bygge dem inn i alle aspekter ved virksomheten.

I takt med at samfunnets krav utvikles må og bør hver bedrift svare med produkter og bedriftsløsninger som lever opp til disse behovene. De endrede behovene må tas i betraktning i forbindelse med kjernevirksomhetsstrategier, for å sikre at de tilgodeser kundenes behov.

Bærekraft er ikke en døgnflue 

Gjennom de siste tiårene har vi sett mange døgnfluer komme og gå (hvem husker ikke Google Glass?)

Bærekraft er definitivt ikke en døgnflue, og det har kommet for å bli. De kommende årene kan vi faktisk forvente oss at det fortsetter å penetrere nærmest hvert eneste aspekt ved både bedriftene og forbrukernes livsstil.

En ny undersøkelse fra Nielsen viste at 58 prosent av forbrukere er villige til å betale mer for et miljøvennlig varemerke, og dette tallet hopper opp til hele 72 prosent for dem mellom 15 og 20 – altså den framtidige generasjonen.

Det er tydelig at miljøansvar er et tankesett som overføres fra generasjon til generasjon, og bedrifter spiller en enorm rolle i å sikre at det vokser. Bærekraft kommer til å påvirke både bedriftenes og forbrukernes beslutninger. 

Som bedriftsleder anser jeg det som mitt ansvar å hjelpe til med å drive fram en bærekraftig fremtid i dag.

Raphael De Perlinghi er Director Consumer Business EMEA, Targus.