ESG: Hvordan viser man resultatene av bærekraftstiltak, spør Per Arne Flatebø i denne artikkelen. (Foto: IFS)
ESG: Hvordan viser man resultatene av bærekraftstiltak, spør Per Arne Flatebø i denne artikkelen. (Foto: IFS)

Riktige verktøy er nøkkelen til ESG-suksess

Skal vi nå bærekraftsmålene haster det å få på plass teknologi som faktisk kan bevise og forbedre organisasjoners bærekraftsgrad.

Publisert Sist oppdatert

De fleste bedrifter har nå erklærte bærekraftsmål, og stort sett handler det om å drive mer effektivt, etisk og ansvarlig. Dette blir mer og mer betydningsfullt for alle bedriftens interessenter; kunder, partnere, ansatte og potensielle ansatte - men hvordan skal man som selskap best bevise konkrete resultater?

Det finnes flere digitale verktøy som kan bidra, men først og fremst er det behov for data som kan bevise at den teknologien og innovasjonen som tas i bruk, faktisk forbedrer bærekraftsgraden.

Strategisk veikart

Som en start må man ha en klar plan, et strategisk veikart. Det handler om å vite hvor man står i dag, slik at man tydelig ser hvor man står fra et bærekraftperspektiv, for hvordan vet bedriften ellers hvor den skal forbedre, investere eller avgrense?

Det er derfor avgjørende å samle riktig og viktig data, og det er gjerne her utfordringene oppstår. Bedriftene drukner i et hav av data, generert av verktøy som ikke snakker sammen, eller som ikke klarer å skape meningsfull statistikk. Problemer med å generere klare rapporter, fører gjerne også til forvirring om hvor veien skal gå videre.

Men – vi trenger mer enn riktig data, vi må også kunne analysere resultatene, og til dette trengs det dedikert programvare.

Direkte digitalisering

Løsningen er riktig teknologi. For det første må det taes i bruk løsninger som kan bekrefte dataens tilknytning til miljø-, sosial- og styringsambisjoner (ESG). Det finnes skreddersydde ESG-rammeverk som direkte lar brukerne produsere rapporter og kartlegge statistikk, nettopp for fremgang i ESG-målene.

Dette er imidlertid bare trinn én av digitaliseringsreisen. Trinn to er en innebygd funksjon som ikke bare hjelper til med analyse og rapportering, men som også peker mot løsninger og tiltak.

En god rapport er et mål på hvor det går bra, og hvor det ikke gjør det. Med kontroll og åpenhet driver rapportering fremgang.

I det resultatbaserte markedet vi opererer i, er nå bærekraft med å illustrere hva bedrifter bør strebe etter mer enn noen gang før. Hvor effektiv virksomheten din er på dette området, kan være med å sette tonen for hele virksomheten. Bedriftene som treffer sine ESG-mål, har allerede et stort fortrinn.

Å kunne koble data til bærekraft via skreddersydde verktøy som også kan informere fremtidige beslutninger, er som den hellige gral for alle som ønsker å bygge opp ESG-musklene. Riktige verktøy er nøkkelen til ESG-suksess.