OVERSIKT: Ved bruk av kunstig intelligens kan skogbrukere overvåke sine skogsområder og dra nytte av innsikt og data. Foto: Prosjekt SilviaTerra/ Microsoft

Microsoft skjerper interne klimatiltak

Microsoft øker sitt interne karbongebyr og satser enda sterkere på bærekraft.

Publisert Sist oppdatert

– Størrelsen og hastigheten på klimaendringene gjør det stadig tydeligere at vi må ta ytterligere grep. Det sier Brad Smith, Chief Legal Officer i Microsoft Corp.

Nå jobber selskapet med endringer både internt og globalt. 

Blant annet øker Microsoft det interne karbongebyret til ca. 130 norske kroner per tonn karbonutslipp. Det interne Microsoft-gebyret ble etablert for syv år siden for å holde alle avdelingene i virksomheten økonomisk ansvarlige for å redusere karbonutslipp og setter dermed bærekraft på avdelingenes agenda. Midlene fra gebyret skal gå til for eksempel kjøp av fornybar energi og investering i grønne prosjekter.

MS Norge

Da Microsoft i fjor planla etablering av nye datasentre, snudde de seg mot Norge. Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, bekrefter at fornybar energi er en av grunnene til at valget falt på Microsoft:

– Valget ble gjort på bakgrunn blant annet av gode rammevilkår, god infrastruktur og stor tilgang til fornybar energi som for eksempel vannkraft, sier Lein-Mathisen i en melding fra Microsoft.

Hun kan også fortelle at selskapet har flere spennende partnerskap rundt nye bærekraftige løsninger, blant annet med Agder Energi. Sammen har de utviklet et smart strømstyringssystem som sparer både energi og penger. Teknologien er bygget på Microsofts skyløsning Azure, som muliggjør bruk av intelligent teknologi, som maskinlæring og kunstig intelligens. Løsningen legger til rette for et mer effektivt og smartere bruk av strømnettet.

AI for nedgang i klimagassutslipp

En ny studie gjennomført i samarbeid PwC UK støtter hvor viktig bruk av avansert teknologi, som maskinlæring og kunstig intelligens, er for å løse klimautfordringene og samtidig bidra til vekst. Undersøkelsen ser på fire sektorer - jordbruk, energi, vann og transport – og konkluderer med at AI-drevne fremskritt kan gi så mye som 4,4 prosent økning i den verdensomspennende BNPen og samtidig en nedgang på 4 prosent av de globale klimagassutslippene, heter det i meldingen.

Microsoft annonserte også at de vil:

* Bygge bærekraftige kontorer og datasentre, inkludert et karbonfritt campus i Puget Sound, USA og innovere for å redusere karbonutslippene på Microsofts kontorer rundt om i verden.

* Fremskynde forskning ved hjelp av teknologi via Microsofts AI for Earth-program, med bruk av nye datasett og åpen kildekode for miljøapplikasjoner.

* Fortsette med å gå i partnerskap med eksisterende og nye kunder for å drive bærekraftig digital transformasjon via bruk av miljøvennlige skytjenester og løsninger.

* Arbeide for endring av miljøpolitikk, ved å blant annet støtte the Carbon Leadership Council sitt rammeverk for en nasjonal karbonavgift.

Kunngjøringen bygger på mer enn et tiår langt arbeid med bærekraft, blant annet redusert CO2-utslipp og innkjøp av mer enn 1,5 GW fornybar energi, samt samarbeid med kunder for å drive en bærekraftig digital transformasjon og en forpliktelse på $50 millioner dollar til AI for Earth-programmet.