DEBATT:

VIRTUELLE KOPIER: Digitale tvillinger er virtuelle kopier av virkelige objekter, prosesser eller systemer. Ved hjelp av digitale tvillinger kan bedrifter teste, justere og optimalisere drift i et virtuelt miljø. Med en digital tvilling på laget får bedriften den innsikten som trengs for det mest bærekraftige valget, mener Eugenio Longo i TCS. (Foto: Istock/ Mikkelwilliam)

Slik kan digitale tvillinger gjøre bedrifter mer bærekraftige

Bedrifter i dag samler inn uendelig med data for å levere på stadig flere rapporteringskrav. Hvorfor ikke maksimere verdien av denne dataen ved å plotte det inn i en digital tvilling?

Publisert

Klimakrisen er et faktum alle bedrifter er og blir nødt til å forholde seg til i stadig økende grad i fremtiden. Bedrifter må bli mer bærekraftige og de må kunne dokumentere det.

De må samle inn enorme mengder data – fra egen drift og fra verdikjeden. Bedrifter kan ta i bruk denne dataen for mer enn bare rapportering av eget karbonavtrykk. Den kan også tas i bruk for å ta grep som kan minimere dette avtrykket. Her kommer digitale tvillinger inn i bildet.

Hva er digitale tvillinger?

Digitale tvillinger er virtuelle kopier av virkelige objekter, prosesser eller systemer.

Digitale tvillinger er virtuelle kopier av virkelige objekter, prosesser eller systemer. Ved hjelp av digitale tvillinger kan bedrifter teste, justere og optimalisere drift i et virtuelt miljø. Fordi bedrifter har forskjellige systemer, prosesser og behov, er det vanskelig å finne én løsning som vil fungere for alle. Dette gjør digitale tvillinger så verdifulle – fordi de er tilpasset bedriftens unike spesifikasjoner.

Hvordan kan digitale tvillinger gjøre en bedrift mer bærekraftig?

Med utgangspunkt i data om virksomhetens drift, verdikjede og andre detaljer kan en digital tvilling brukes til å identifisere og implementere en rekke forskjellige tiltak og endringer for å bli mer bærekraftige. Dette inkluderer å identifisere områder hvor:

• CO2 utslipp kan reduseres 

• Energiforbruk kan optimaliseres 

• Ressursbruk kan effektiviseres 

• Produktivitet kan økes

Med små grep innen hvert av disse områdene, kan en bedrift bli mer produktiv, mer bærekraftig og mer lønnsom. 

Denne teknologien muliggjør bedre beslutningstaking ved å gi skreddersydd innsikt i egen drift. Blant annet ved å teste ulike scenarioer på en digital tvilling for å se hva slags effekt det vil ha på utslipp, energikonsum eller liknende. Dette gjør det lette å ta informerte valg. 

For eksempel kan en bedrift bruke en digital tvilling i beslutningsprosessen som gjelder valg av lokasjon for en ny fabrikk. Burde de etablere fabrikken sentralt for å redusere utslipp i forbindelse med transport, eller burde de velge en lokasjon som er lenger unna, men som har bedre forutsetninger til å ta i bruk fornybar energi – til tross for økt utslipp fra transport? 

Med en digital tvilling på laget får bedriften den innsikten som trengs for det mest bærekraftige valget.