FORNØYD: Wiljar Nesse i Evry ser fram til å vidererføre samarbeidet med Swebank. (Foto: Evry)
FORNØYD: Wiljar Nesse i Evry ser fram til å vidererføre samarbeidet med Swebank. (Foto: Evry)

Swedbank forlenger Evry-avtale

Evry skal i minst fem år til levere løsninger for bankdrift til Swebank Norge. 

Publisert Sist oppdatert

Evry forteller i en pressemelding at de viderefører en avtale med Swedban og vil levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Avtalen løper over fem år med opsjon på ytterligere ett år. Med dette levert som en tjeneste (SaaS) vil Evry innfri kravene til økt robusthet, samt forenkling og forutsigbarhet på leveransene.                                                                                   

– Kostnadseffektivt

Tone Lunde Bakker, som er general manager i Swedbank Norge, sier at den nye avtalen vil være med på å legge til rette for at banken når sine langsiktige mål, og at banken vil få tilgang på stabile, fleksible og kostnadseffektive it-tjenester.

Swedbank etablerte seg i Norge i 1999 og tilbyr produkter og tjenester innen finansiering, plassering og investeringer til selskaper og organisasjoner. I Norge er de organisert som en filial av Swedbank AB, med rundt 160 ansatte ved kontoret i Oslo.