DATADRIFT: Snart er det Basefarms servere som skal ta unna belastningen på Ruters datasystemer når reisende kjøper billetter og bruker reiseplanleggeren. Foto: Ruter / Redink-Hampus Lundgren
DATADRIFT: Snart er det Basefarms servere som skal ta unna belastningen på Ruters datasystemer når reisende kjøper billetter og bruker reiseplanleggeren. Foto: Ruter / Redink-Hampus Lundgren

Ruter velger Basefarm

Overtar drift av kollektivselskapets it-systemer de neste tre til åtte årene. Avtalen er verdt rundt 24 millioner kroner.

Billettmaskiner, apper, valideringsenheter, informasjons-skilt på holdeplasser og i kjøretøy, wlan-utstyr på depoter for opp- og nedlasting av data til og fra kjøretøy og kommunikasjon over mobilnettet.

Alt dette skal Basefarm overta ansvaret for.

– Kontrakten med vår tidligere leverandør gikk mot en slutt. I denne nye kontraktsperioden ønsker vi å fornye og strukturere opp it-driften. Bak alt det nye brukerne våre opplever på ruter.no, appene og av reiseinformasjon ute på holdeplassene ligger uten unntak datasystemer som Basefarm nå vil få driftsansvar for, sier Terje Storhaug, direktør for Digitale plattformer og systemer i Ruter i en pressemelding.

Ruters it-system vil bli overført til Basefarm fra april 2017.

– Vi skal tilrettelegge for nye, brukerorienterte tjenester, hvor Ruter ligger helt i front på den teknologiske siden. Samtidig skal vi ivareta og drifte teknologi som går mot utfasing i tillegg til systemer på mange andre teknologiplattformer, sier kundeansvarlig Øivind Haavik i Basefarm i meldingen.

I Ruters trafikkområde var det 319 millioner påstigninger i 2014, og for 2016 er tallet 350 millioner påstigninger. Med andre ord, en vekst på 44.000 flere daglige påstigninger hver eneste dag i fjor.  

Kontrakten er for tre år, med mulighet for fornyelse til totalt åtte år, og har en samlet verdi på ca. 24 millioner kroner.