INTERNASJONALISERING: Norge og Sverige er først i verden er når de kopler nødnettene sine sammen. Foto: Arthur Preston/Istockphoto

Først med felles nødnett

Norge og Sverige er første land i verden som kopler sammen sine nasjonale nødnett.

Publisert Sist oppdatert

I midten av måneden skriver Norge og Sverige under en avtale om å kople sammen sine nasjonale nødnett i Meråker i Trøndelag.

Felles øvelse og test

Dette skjer i samband med en felles øvelse mellom nødetatene i søskenlandene. Dette er første gang en begrenset sammenkopling prøves ut i felt i regi av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige.

Fra det offisielle Sverige kommer innenriksminister Anders Ygeman, mens Norge er representert med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til avtalesigneringen.

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Dette markerer starten på en samkjøring av det norske nødnettet og svenskenes Rakel. Innen mars neste år skal det bli mulig for alle brukerne av nødnettet i de to landene å kommunisere med hverandre med sine vanlige radioterminaler.

Stor internasjonal interesse

Dette er første gang i verden at to land kopler sine blålysnett sammen. I en nordisk sammenheng er det nok en avkryssing på en lang liste av samkjørte tiltak. Interessen er stor internasjonalt, og rundt 100 gjester fra resten av Europa er ventet å overvære øvelsen.

- Vi har lenge ansett grenseoverskridende funksjonalitet som en naturlig del av Nødnett. Sammenkoblingen er unik i verdenssammenheng og det blir spennende å se nødetatene ta den i bruk for første gang, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

Det skriver Direktoratet for Nødkommunikasjon (dinkom.no) i en presseinvitasjon.

I samband med øvelsen stenges hovedferdselsåren E14 mellom Norge og Sverige i perioder.