SAMARBEIDSARENA: Signicat er med i to piloter for EUs digitale identitetslommebok. - En flott samarbeidsarena for innovasjon som realiserer digitale tjenester på tvers av landegrensene, sier Signicat-sjef Asger Hattel.
SAMARBEIDSARENA: Signicat er med i to piloter for EUs digitale identitetslommebok. - En flott samarbeidsarena for innovasjon som realiserer digitale tjenester på tvers av landegrensene, sier Signicat-sjef Asger Hattel.

Norske Signicat er med i to piloter for Europeisk lommebok

Har inngått medlemskap med to koalisjoner som er valgt ut av EU-kommisjonen til å delta i EU Digital Identity Wallet Large Scale Pilots (LSP).

Publisert

De to storskala pilotene, EWC (EUDI Wallet Consortium) og NOBID (Nordic-Baltic eID Project), vil fokusere på å legge til rette for fremtidens reiser, betalinger, data og tillitstjenester på tvers av landegrensene, i forbindelse med EUs digitale identitetslommebok.

Begge LSP-ene vil motta midler fra EU-kommisjonens DIGITAL Europa-program og pilotene vil starte i mars 2023. Det skriver Signicat i en pressemelding.

Dette er virkelig et stort skritt fremover for identitetssikring og autentiseringslandskapet i Europa

Asger Hattel, Signicat

– Dette er virkelig et stort skritt fremover for identitetssikring og autentiseringslandskapet i Europa, sier Signicat-sjef Asger Hattel, i meldingen. Han fortsetter:

– De store pilotene er en flott samarbeidsarena for innovasjon, og realiserer potensialet til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Signicat er stolt av å delta i prosjektene sammen med gode partnere, for sammen å danne det nye landskapet for å la tjenesteleverandører håndtere alle nye muligheter trygt, sømløst og pålitelig.

– Fremtiden er utrolig lys

EWC-koalisjonen har over 60 deltakere som representerer alle land i EU og EFTA, inkludert Ukraina. Ledet av finske og svenske myndigheter vil EWC pilotere caser som dekker reiser i Europa samt betalingsløsningene som støtter disse. Pilotene krever et utvidet samarbeid mellom offentlig og privat sektor og vil bli testet av et stort antall sluttbrukere over hele Europa.

EUDI-lommeboken utvikles samtidig med pilotene og vil bli brukt av både offentlige tjenester og privat sektor, betalinger samt andre tillitstjenester som elektronisk signering. Lommeboken vil være avhengig av et økosystem av støttende organisasjoner som kan utstede attributter og legge til rette for deling av legitimasjon på en sikker måte.

– Det vil være en utfordrende reise å skape påviselige fungerende økosystemer som vil tillate alle disse nye mulighetene som skapes av European Identity Wallet. Det krever en seriøs innsats fra mange forskjellige parter for å bygge opp samarbeidsløsninger basert på banebrytende og nyskapende teknologier. Fremtiden er utrolig lys om vi kan få dette i gang på en pålitelig, sikker og personvernorientert måte, sier Esther Makaay, eID-evangelist hos Signicat.

NOBID er en annen LSP som består av medlemslandene Danmark, Tyskland, Island, Italia, Latvia og Norge. Koalisjonen skal fokusere på betalinger som fungerer gjennom lommeboken over hele Europa. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur jobber koalisjonen med å tilby den beste betalingsinfrastrukturen for å lette utstedelse av betalinger, konto-til-konto-overføringer og betalingsaksept både i butikk og online.