PRESS: Det blir lagt et større press på Big Tech med den kommende EU-lovgivingen. (Foto: Unsplash)

Et steg nærmere regulering av Big Tech

EU har annonsert at de har nådd en foreløpig politisk enighet.

Publisert Sist oppdatert

I natt annonserte EU at det har blitt enighet mellom Rådet og EU-parlamentet om Digital Markets Act (DMA). Lovgivingen setter klare grenser for hvilke ansvar og retningslinjer de største digitale plattformene må føye seg etter.

Aktører som Facebook, Apple og Google vil bli truffet av regelverket. Bryter de regelverket, kan de få en bot på opptil 10 prosent av total verdensomsetningen sin. Dette kan øke til tjue prosent dersom det er gjentatte brudd.

– Den europeiske unionen har måttet pålegge rekord-bøter over de siste ti årene for enkelte skadelige forretningspraksiser fra veldig store digitale aktører. DMA vil forby disse praksisene og skape et mer rettferdig og konkurransedyktig økonomisk rom for nye aktører og europeiske virksomheter, sier Cédric O, fransk statsråd for digital økonomi, i en pressemelding.

Definerer gatekeepers

Reglene EU har blitt enige om ligner dem som har blitt presentert tidligere, men definisjonen av gatekeepers har fått flere konkrete holdepunkter. Det vil også være et krav at meldingstjenester skal ha interoperabilitet på sine grunnfunksjoner.

For at en plattform skal anses som en gatekeeper, må den enten ha en årlig omsetning innenfor EU på 7,5 milliarder dollar de siste tre årene, eller en markedsverdi på over 75 milliarder euro. Det må være minst 45 millioner månedlige sluttbrukere og minst 10 000 forretningsbrukere etablert i EU.

Plattformen må også kontrollere en eller flere kjerneplattformstjenester i minst tre medlemsland. Disse kjerneplattformene inkluderer markedsplasser og app stores, søkemotorer, sosiale medier, skytjenester, reklametjenester, stemme-assistenter og nettlesere.

Unntar små bedrifter

Små og mellomstore bedrifter vil i hovedsak bli unntatt fra ordningen, men EU åpner for unntak. Det vil dermed være en kategori for kommende gatekeepere, slik at selskap med uviss konkurranseposisjon eller på vei opp i markedet kan bli truffet av begrensninger fra EU.

Videre må gatekeepers blant annet sørge for at selgere på plattformen må få tilgang til markeds- og reklamedata, informere EU om oppkjøp og fusjoner, samt etablere rettferdige vilkår for forretningsbrukere. Det vil også være forbudt å sette sine egne produkter eller tjenester høyere enn andres, og å forhåndsinstallere enkelte programvarer.