RADIOFYR: Integrerte Bluetooth-fyrtårn som orienteringsmarkører kan bli en del av det usynlige, offentlige rommet.

App hjelper synshemmede på t-banen

Takket være Bluetooth Smart-beacons og iPhone-app blir de fysiske omgivelsene universelt tilgjengelig. For eksempel på t-banen.

Publisert Sist oppdatert

Brukergrensesnitt (UI) og brukeropplevelse (UX) er en viktig del av det å designe interaksjon mellom menneske og maskin. Men tenk deg at du ikke har synssansen til hjelp - hva da?

Digital virkelighet

Universell utforming er en faktor også innen IKT. Alle nye IKT-løsninger som utvikles, skulle være universelt utformet fra 2014, mens  eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen  2021.

Fysisk virkelighet

Også til våre fysiske omgivelser stilles det krav om at alle skal kunne bruke disse likestilt. I fortettede bysituasjoner kan dette være krevende, som for eksempel rundt kollektivknutepunkter og på stasjonsområder.

Ledelinjer og orienteringskart er til hjelp, men i Londons komplekse tube-undergrunn har man nettopp testet ut et pilotprosjekt der små radiofyr langs tak og vegger sender ut orienteringssignaler.

En iPhone-app leser disse radiobølgene, beregner avstander og gir instruks om hvilken vei man skal bevege seg samt hvor lenge.

Wayfindr-prosjektet benyttet seg av standard-komponenter til Bluetooth-signalene med estimote iBeacon. Disse brukes også innen detaljhandelen og for eksempel i museer med liknende formål. Apple integrerte støtte for Bluetooth-radiofyr i sitt operativsystem for mobile enheter, iOS, med (forrige) versjon 7. Norske Nordic Semiconductor lager Bluetooth Smart-brikker til tilsvarende bruk.

Auditivt grensesnitt

Utviklingen av et slikt grensesnitt krevde noe ekstra av utviklerene, som måtte sette seg i en situasjon med delvis sanse-deprivasjon for å forstå hvordan systemet virket. Auditive instrukser over hodetelefoner som «gå ti meter til høyre» kan være vanskelig nok å navigere presist med synssansen operativt, men må altså tenkes nøye gjennom for å fungere uten relaterende synsinntrykk.  

En testperiode på fire uker er nå avsluttet, med positive erfaringer. Prosjektet var et samarbeid mellom design-byrået UsTwo og Youth Forum ved Royal London Society for Blind People.

Du kan lese mer om prosjektet hos UsTwo her, og du kan også se to demo-videoer nedenfor.