OVER GRENSEN: Ikke alle kan oppnå gode resultater ved å sette ut viktige it-systemer. Illustrasjon: iStock
OVER GRENSEN: Ikke alle kan oppnå gode resultater ved å sette ut viktige it-systemer. Illustrasjon: iStock

Outsourcer med dårlig grunn

KRONIKK: For mange outsourcer it-tjenester på et for dårlig grunnlag, for deretter å insource på et like sviktende grunnlag, skriver kronikkforfatterne.

Publisert Sist oppdatert

Selv om outsourcing ikke alltid gir økonomiske besparelser, og påfølgende insourcing ofte er dyrt, er verken det ene eller det andre nødvendigvis feil.

Stadig flere virksomheter tar nå konsekvensen av at kvaliteten på it-tjenester som er satt ut til eksterne leverandører, ofte ikke står til forventningene. I slike tilfeller bør man ikke nødvendigvis reversere all outsourcing.  

Hva gjør man når kostnadsbesparelsene uteblir, kulturelle forskjeller skaper uoverkommelige barrierer, kommunikasjonen er elendig, kvaliteten på tjenestene dårlig, innovasjonen uteblir og den interne kompetansen på kritiske it-løsninger har forvitret? Man henter tjenester tilbake igjen. Det kan være dyrt.

Både norsk og internasjonal forskning viser at det er minst like krevende og kostbart å hente tjenester tilbake som å sette dem ut. Problemene dreier seg i begge tilfeller om kompetanse. Ofte ligger kompetansen igjen hos leverandøren og må bygges opp internt i virksomheten.

Vår erfaring tilsier at det er viktig å beholde kompetanse på områder med hyppige endringer og hvor det er vesentlig å være tett på produkter og markedet. Ellers havner man fort i bakevja.

Vi er skeptiske til å sette ut forvaltning av faglig smale it-systemer som er kritiske for virksomhetens leveranse.

Vi er skeptiske til å sette ut forvaltning av faglig smale it-systemer som er kritiske for virksomhetens leveranse. Vi tror heller ikke alltid det er riktig å sette ut systemutvikling til for eksempel India eller Kina. Flere virksomheter har oppnådd gode resultater ved å ha utviklere «i samme rom» som andre ansatte, i motsetning til å jobbe med team som sitter på den andre siden av jordkloden, i en annen tidssone og som sliter med å forstå både funksjonelle krav og kultur.

Det er flere årsaker til å velge outsourcing: Tilgang på spesialkompetanse, reduksjon av produksjonsrisiko, økt økonomisk fleksibilitet og skalering av produksjonskapasitet.

Mange ser at det fremdeles er mulig å redusere kostnadene, men ikke i den skala som man tidligere trodde var mulig.

Uansett må virksomheten selv ha den tekniske og administrative kompetansen som kreves for å beholde oversikten over området som outsources. Dette undervurderes ofte.

Vi har god erfaring med bruk av selektive og balanserte sourcingmodeller, der man har et realistisk syn på potensielle gevinster og en meget bevisst tilnærming til valget om hva som skal settes ut, og hva som skal beholdes internt. Slik kan ledelsen på et selvstendig grunnlag oppnå de beste resultatene.

Karl Egil Stubsjøen og Henning Denstad er seniorrådgivere i A-2 Norge.