SIKKERHET: Endringer i måten vi jobber på påvirker sikkerhetslandskapet radikalt, skriver Erik Mikalsen (Foto: Aldona Pivoriene Photography)
SIKKERHET: Endringer i måten vi jobber på påvirker sikkerhetslandskapet radikalt, skriver Erik Mikalsen (Foto: Aldona Pivoriene Photography)

Nå løftes også hjemmekontoret opp i skyene

KOMMENTAR: 2021 vil bli husket på mange måter – og for mange med et minusfortegn.

Publisert

For oss vil 2021 ikke minst bli husket som året da hjemmekontoret ble standarden, med ditto skyløsninger, stort sikkerhetsfokus og digitalisering.

Ja, til og med hjemmekontoret gikk i retning skyene i 2021. Det startet med pandemien i mars måned 2020, men fikk ordentlig fart i året som snart er omme. Det er jo slik at ikke «alt går til himmels», men nå går i hvert fall det aller meste opp til skyene.

Det at folk i stadig større grad jobber hjemme har ikke bare konsekvenser i form av hvor personer fysisk oppholder seg. Dette setter krav til digitaliseringen, både når det gjelder stabilitet, tilgjengelighet, oppgradering av digitale muligheter og digitalt utstyr, og ikke minst sikkerhet.

Risikoen øker

Endringer i måten vi jobber på påvirker sikkerhetslandskapet radikalt. Det gjør at risikoen for uheldige situasjoner og angrep øker. Det gjør sitt til at bedriften får flere potensielle sikkerhetshull som må tettes. Flere og flere organisasjoner bruker en hybrid arbeidsmodell, som lar medarbeiderne bevege seg fleksibelt mellom lokasjoner; fra kontor til hjemmepulten, og til og med "på farten".

Selv om denne nye måten å jobbe på gir mange fordeler, har hybrid- og fjernarbeid gjort administrasjonen av informasjonssikkerhet mer kompleks.

Selv om denne nye måten å jobbe på gir mange fordeler, har hybrid- og fjernarbeid gjort administrasjonen av informasjonssikkerhet mer kompleks. Disse utfordringene er imidlertid ikke uoverkommelige når du har riktig teknologi og støtte til din disposisjon.

Enten du setter opp et hybrid arbeidsmiljø eller ønsker å optimalisere et eksisterende, bør informasjonssikkerheten stå sentralt. Det er vanlig at organisasjoner først investerer i teknologi for å muliggjøre hybridarbeid og deretter sikres det utvidede arbeidsmiljøet. Organisasjoner kan spare tid og unngå å "betale to ganger" ved å se nøye på sikkerhetsfunksjonene til hybride arbeidsløsninger før de tar dem i bruk.

I Canon ser vi heldigvis at gjennomsnittskunden vår har økt satsingen på sikkerhet. Dette kan delvis forklares gjennom sterk økning i bruk av hjemmekontor i de fleste selskaper. Men, også at selskaper av ulike årsaker tar sikkerhet mer på alvor enn før. Dette stiller krav til våre tverrfaglige team som tenker sikkerhet hele veien gjennom prosjektering, implementering og bruk.

Enda mer i skyen

Den sterkeste trenden knyttet til hjemmekontor er at stadig mer skal lagres i skyen. Ja, til og med «printen» eller dokumenter som vi ofte kaller det. Gjennom pandemien har vi nærmest sluttet å selge serverlisenser. Det er i ferd med å bli historie. Nå velger de aller fleste skyløsninger, mens andre velger hybridløsninger mellom server og skyen.

For arbeidsgiver vil stadig mer av kommunikasjonen og lagringen av den skje i skyen. Og stadig større andel av bedriftens fokus vil være på sikkerhet.

Vår skybasert løsning for sikker utskrift og skanning, uniFLOW online, har økt salget med 479 prosent fra 2020 til 2021 her i Norge. At utviklingen skjer så enormt hurtig, kan i stor grad forklares gjennom pandemien.

Det er mange positive sider ved det at norske arbeidstakere jobber mer hjemme og det er stor sannsynlighet for at svært mange bedrifter åpner opp for at deres medarbeidere får jobbe mer hjemmefra i årene fremover. Mange arbeidsgivere har allerede uttalt det – og har etablert en ny praksis.

For arbeidsgiver vil stadig mer av kommunikasjonen og lagringen av den skje i skyen. Og stadig større andel av bedriftens fokus vil være på sikkerhet. Pandemien har uten tvil gjort oss mer bevisste på både lagring og sikkerhet!

Erik Mikalsen, administrerende direktør i Canon Norge