LØFTER MED CANON: Brubakken, tilbyder innen utleie, service og salg av trucker, terminaltraktorer, lifter og liftbiler har valgt P2P-løsning fra Canon Norge. (Illustrasjonsfoto: Brubakken)
LØFTER MED CANON: Brubakken, tilbyder innen utleie, service og salg av trucker, terminaltraktorer, lifter og liftbiler har valgt P2P-løsning fra Canon Norge. (Illustrasjonsfoto: Brubakken)

Canon leverer P2P til Brubakken

Bygger videre på eksisterende kundeforhold med levering til selskapets virksomhet i Norge og Sverige.

Canon Norge, ved Canon Business Center Telemark, har inngått en avtale med Brubakken om levering av en P2P-løsning (Purchase 2 Pay) i Norge og Sverige. Avtalen har en verdi på omlag 1,9 millioner kroner.

Brubakken, etablert i 1956, er tilbydere innen utleie, service og salg av trucker, terminaltraktorer, lifter og liftbiler i Norden. De har ca. 160 medarbeidere ved 13 lokasjoner i Norge og seks i Sverige.

Selskapet vurderte forskjellige løsninger da ERP-systemet skulle skiftes ut. Valget falt på Canons Palette Arena som kan utvides moduler for bestilling og betaling. Brubakken håndterer rundt 28.000 fakturaer i året, hvorav en vesentlig andel er knyttet opp mot innkjøpsordre og faktura mot innkjøp.

- Vi hadde et godt kundeforhold med Canon fra tidligere, og ønsket å bygge videre på dette. I tillegg ønsker vi å utvide dette samarbeidet til å omfatte håndtering av alle inngående og utgående forretningsdokumenter, inkludert EDI og EHF. Vi ønsker også å utvide vår eksisterende digitale arkivløsning til håndtering av flere type dokumenter i vår virksomhet, sier økonomidirektør Bernt Ausland i Brubakken i en melding.