DEBATT:

TA STYRING: Din største utfordring er ikke teknologi. Det vil handle om å endre hvordan dere jobber, samhandler og går til markedet, skriver Leonard Øvregård i Devoteam. (Foto: Istock)

It-avdelingen må lede an med generativ AI

Fordi det handler om sikkerhet, styring, skalerbarhet og sky.

Publisert

Generativ kunstig intelligens har endret spillereglene. Det vil tilta med den nye versjonen av ChatGPT som kom i mai 2024. Den oppgraderte modellen lar mennesker og maskiner jobbe tettere sammen enn noensinne, der lyd, bilde tekst integreres i én og samme modell. Oppgraderingen leverer hastigheter vi tidligere ikke har sett, behersker flere språk, har mye bedre støtte for tale, og evner å oppfatte følelser, og kan kobles tettere til apper du ellers bruker.

De nye mulighetene bidrar til demokratiseringen av teknologi som savner sidestykke i historien.

De nye mulighetene bidrar til demokratiseringen av teknologi som savner sidestykke i historien. Det har stor påvirkning på arbeidsplassene på kort sikt, og enorm på lenge sikt. Det vil skape behov for å endre forretningsmodeller, selve organisasjonen, hvordan vi jobber, og måten vi går til markedet.

Trygg bruk av deres interne data

Når virksomheter lar ansatte bruke store språkmodeller på en trygg måte øker produktiviteten. Det fjerner også risikoen for «skygge-AI», altså at ansatte tar sensitive data til usikre plattformer. Samtidig bør det jobbes for å få data ut av interne siloer og sikre at de kan kobles til AI-modellene på en trygg og korrekt måte. I tillegg er det interessant å undersøke hvordan ny teknologi kan fungere som en hjertestarter inn mot deres legacy-applikasjoner for å hente ut unik innsikt.

Det trygge første steget er å rulle ut generative AI-plattformer til alle kunnskapsarbeidere. Med riktig og god trening og opplæring vil dere raskt hente hjem nye konkurransefortrinn, dersom dere evner å jobbe bedre på tvers av team og siloer og legge til rette for god deling av informasjon og erfaringer, internt og ut mot kunder og partnere.

Fem erkjennelser for å lykkes med AI

For å lykkes med generativ AI må dere:

Leonard Øvregård er administrerende direktør i Devoteam.
  • Ha kontroll på skymiljøene, data og sikkerhet før du innfører generativ AI på egne data. Skyen er selve akseleratoren for å utvikle nye gen-AI funksjoner, og gir datakraften og skalerbarheten som språkmodellene behøver.
  • Du er nødt til å dyrke frem ferdigheter. Mer kunnskap i forretningen tar ned behovet for teknisk støtte og gir bedre samhandling.
  • Være forberedt på å evaluere deres vanlige tidslinjer. Generativ AI gjør dere mye raskere i alt dere foretar dere. Det må du ta innover deg.
  • Sikre at virksomhetens data er beskyttet og brukes riktig.
  • Sette regler og retningslinjer i forkant. Suksessen handler om hvilke data du forer språkmodellene med, sett opp mot egen forretning og utfordringene dere ønsker å løse. Derfor må du ha en god styringsmodell på en moderne plattform.

Din største utfordring er ikke teknologi. Det vil handle om å endre hvordan dere jobber, samhandler og går til markedet. Fordi teknologiutviklingen gjør forretningen mindre avhengig av den tradisjonelle it-avdelingen, må it gripe rattet for å sikre riktig bruk, vurdere sikkerhet, og være driveren for endring. I kjølvannet skapes nye spennende stillinger og roller. It-avdelingen bør sikre at de har den juridiske kompetansen i tillegg til den tekniske og ikke minst, vil den forretningsmessige forståelsen bli enda viktigere. It blir dermed en enda viktigere driver for forretningsmessig suksess enn i dag.