NY AVTALE: Det statlige foretaket Enova får levert it-plattform fra Intility de neste fem årene. (Illustrasjonsfoto)
NY AVTALE: Det statlige foretaket Enova får levert it-plattform fra Intility de neste fem årene. (Illustrasjonsfoto)

Enova velger Intility

Statsforetaket bestiller it-plattform til nesten 12 millioner kroner.

Skyaktøren Intility leverer komplett it-plattform i nettskyen, og integrerer tjenestem med blant annet Office 365, Azure, Salesforce og Softlayer.

Nå har det statlige foretaket Enova valgt Intility som sin leverandør av it-plattform i en ny kontrakt verdt nesten 12 millioner kroner. Avtalen løper over fem år.

Enova, som jobber med energiomlegging og teknologiutvikling innen energi og klima, investerer årlig mellom to og fire milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Foretaket har hovedkontor i Trondheim og har over 80 medarbeidere.

- For oss i Enova har det vært viktig å få på plass en moderne og skalerbar it-plattform som gjør oss i stand til å realisere det store potensialet som ligger i digitalisering og bedre utnyttelse av it, sier it-sjef Per Dybvik i Enova.

Avtalen ble inngått etter en evalueringsprosess, og leverandøren er glad over å bli valgt til oppgaven.

- For Intility handler det også om å bidra slik at Enovas interne it-ressurser får frigjort mer tid til å fokusere på å utvikle it tettere opp imot kjernevirksomheten, sier administrerende direktør Andreas Hisdal i Intility.

Intility er partner med Microsoft, Vmware, Veeam, Citrix og Hewlett Packard Enterprise. Selskapet holder til i Oslo.