VINNERNE: FHI vant Innsiktsprisen 2021.
VINNERNE: FHI vant Innsiktsprisen 2021.

FHI vant Innsiktsprisen 2021

Vinner for sitt prosjekt Beredt-C19 som på en rask måte samlet data og gav oversikt og kunnskap om pandemien og hvordan befolkningen ble påvirket.

Det var feststemning under årets utdeling av Innsiktsprisen i regi av Den norske dataforeningen (DND). Etter en lang prosess var tre finalister samlet i kampen om den gjeve prisen, der deltagere og Jury hadde live avsteming for å kåre en vinner.

Årets tre finalister var Elhub, FHI og Storebrand (se faktaboks). Med like mange stemmer ble det delt annenplass til de to andre finalistene etter at alle stemmene var talt opp.

Anja Schou Lindman var prosjektleder for Beredt-C19 hos FHI, og sier prisen kanskje kommer som et resultat av godt samarbeid på tvers av faggruppene både innad i FHI men også i andre statlige og private organer.

Årets Finalister

Finalist nr 1 – FHI

Bransje: Statlige forvaltningsorgan

Løsning: Beredt-C19

Hensikten er å hurtig fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt, påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert atferd.

Finalist nr 2 – Elhub

Bransje: Energi

Løsning: Datahub for kraftmarkedet

Kort om løsningen: Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part.

Finalist nr 3 – Storebrand

Bransje: Forsikring

Løsning: Automatisert deteksjon av svindel

Løsningen har til hensikt å gjøre svindelhåndtering mer datadrevet, og derav redusere tiden fra en skade er meldt inn til pengene er utbetalt, samt at prosessen for å oppdage skade blir mindre personavhengig.

Kilde: dnd.no

– Dette arbeidet har vært utrolig gøy, og kanskje spesielt fordi vi har vært et lite team som har jobbet tett, de som står her og resten av folkene på instituttet. Men det som har gjort at vi har fått en sånn enorm bra kraft er selvfølgelig at vi har en veldig bred hjemmel og et viktig oppdrag, men også at vi har et felles mål alle sammen. Vi har liksom sittet på teams under pandemien og sagt at vi skal redde verden sammen.

Løsningen innebar innsamling og oversetting av enorme mengder data for å kartlegge informasjon om pandemien, tiltakene og dens effekter på befolkningens helse bruk av helsetjenester og helserelatert atferd.

Omfattende løsning

Juryen har følgende å si om løsningen og hvorfor den utmerker seg:

– Det krever stor teknisk gjennomføringsevne å utvikle en slik omfattende løsning innenfor det umiddelbare behovet som blir gitt under en nasjonal krise. Samtidig krever dette også stor organisatorisk omstilling hos mange involverte aktører også med tanke på håndtering av personvern. Løsningen har også støttet styringen av landet under pandemien.

DATA: En mengde data gikk inn i Beredt C19 for å analyse.
DATA: En mengde data gikk inn i Beredt C19 for å analyse.

Beredt-C19 et norges første beredskapsregister, med hjemmel i Helseberedskapsloven § 2-4. Loven sier eksplisitt at all data må sletes når hendelsen er avklart. Per i dag er den datoen 31.12.2021, men Lindman sier det jobbes med å utsette denne slettefristen for fortsatt å kunne bruke viktig data i jobben mot pandemien

Teknisk prosjektleder Gutorm Høgåsen la samtidig vekt på samarbeidet de fikk til for å få tilgang til data fra andre, og måten FHI valgte å motta dataene på.

– En av grunnene til at vi har fått til det vi har, er at vi har ikke vært veldig ambisiøse på å lage verdens beste database. Vi startet med 3 analytikere, og nå har vi over 100 som jobber med denne dataen.