SYKEHUS: Det er mange kjemikalier som må håndteres på riktig måte på et sykehus. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
SYKEHUS: Det er mange kjemikalier som må håndteres på riktig måte på et sykehus. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ecoonline vant finsk sykehusavtale

Selskapet leverer programvare for kjemikaliestyring ved 22 finske sykehus.

Kjemikalier kan være skadelig for både helse og miljø, og er derfor viktig å håndtere effektivt.

- I et komplekst sykehusmiljø er omfattende kjemikaliestyring umulig uten et sentralisert system, sier Mirja Virta, leder for miljøforvaltnngen ved Helsinki og Uusimaa sykehusdistrikt.

Han påpeker at det så langt ikke har vært mulig å finne egnet programvare til jobben, men at Ecoonlines løsning Eco Archive endelig muliggjør effektiv og brukervennlig forvaltning av kjemikalier.

Løsningen er et nettbasert system for stoffkartotek. Den henter informasjon fra en sentral database.

Avtalen har en varighet på fire år, og en tidlig estimert verdi på omlag 820.000 kroner. Ecoonline opplyser riktignok at etter som kartlegging av behov ved de 22 finske sykehusene er en kontinuerlig prosess, og at verdien er antatt å øke.

Avtalen består i tillegg til programvare også tilrettelegging for gjennomføring av lovpålagt risikovurdering og substitusjon.

Ecoonline har fra før tilsvarende avtaler med offentlige og private helseforetak i Norge. Selskapet utvikler programvare nettopp for å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig som mulig. Ecoonline har 65 medarbeidere i Oslo, Tønsberg, Gøteborg og Espoo (Finland).