FREMGANG: Arbeidet med å sikre trygge overføringer av persondata mellom EU og USA går fremover. (Foto: Unsplash)

Fremskritt for datadeling mellom EU og USA

En ny mekanisme for å overføre personopplysninger til USA er under arbeid.

Publisert Sist oppdatert

EU-kommisjonen la frem et utkast til godkjenning av mekanismen i dag. Datatilsynet skriver om dette på sine nettsider.

Tidligere kunne man fritt sende personopplysninger til USA gjennom Privacy Shield-rammeverket, men dette rammeverket ble opphevet av EU-domstolen i Schrems II-dommen. Domstolen sa at amerikansk etterretning tok seg til rette, ved at de gikk mer grundig til verks enn det som var nødvendig og forholdsmessig. Samtidig savnet personer i EØS effektive rettsmidler under Privacy Shield.

Meningsfulle endringer

– Datatilsynene i EØS har fulgt opp Schrems II-dommen nøye. Sammen med virksomhetene i Europa har vi lagt press på USA til å gjøre meningsfulle endringer i lovgivningen sin, sier seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet.

I høst signerte president Biden en ny lov for å komme EU-domstolen i møte. Det gjenstår imidlertid noen steg før en godkjenning kan gis, sannsynligvis våren 2023.

Neste steg i prosessen er at EU-kommisjonen legger saken frem for Det europeiske personvernrådet, der også det norske Datatilsynet er medlem.

Flere steg

– Personvernrådet vil komme med en uttalelse om hvorvidt personvernet er godt nok ivaretatt i den nye mekanismen, sier Judin.

EU-parlamentet vil også få mulighet til å uttale seg. Deretter må EU-kommisjonen få godkjenning av alle EU-landene.

Når dette er på plass, vil EU-kommisjonen formelt godkjenne den nye mekanismen, sannsynligvis i første halvdel av 2023. Mekanismen vil tre i kraft når USA fullt ut har implementert de nye lovendringene.